Wyszukiwarka map

  • Zakres czasowy

  • Kategoria

  • Rodzaj

  • Resetuj
Found 84 Results
Page 2 of 9

1947, Kraków


Turystyczny plan Krakowa stanowi załącznik do trójjęzycznego przewodnika “Najnowszy plan Krakowa z przewodnikiem : Two days at Cracow deux jours a cracovie : Deux jours a Cracovie“ wydanego przez Zakłady Graficzne “Styl” w Krakowie. Na planie przedstawiono sieć rzeczną, place, parki i ulice z podaniem ich nazw. W treści planu zaznaczono nazwy dzielnic, przebieg linii tramwajowych, kolejowych […]

4 marca 2019


1936, Kraków


Turystyczny plan Krakowa z okresu międzywojennego. Autorem planu jest Z. Zaremba, a wydany został przez Księgarnię Powszechną w 1936 r. Plan przedstawia szczytowy rozwój miasta w okresie międzywojennym będący efektem wprowadzania w życie przyjętego na przełomie lat 20. i 30. ogólnego planu regulacji i rozbudowy Krakowa. Nie obejmuje on Krakowa w pełnych granicach, ale wystarczająco dobrze ukazuje […]


1936, Najnowszy Plan Miasta Krakowa


Turystyczny plan Krakowa z okresu międzywojennego. Autorem planu jest Jerzy Borkowski, a wydany został przez Księgarnię Stanisława Andrzeja Krzyżanowskiego w 1936 r. Plan przedstawia szczytowy rozwój miasta w okresie międzywojennym będący efektem wprowadzania w życie przyjętego na przełomie lat 20. i 30. ogólnego planu regulacji i rozbudowy Krakowa. Nie obejmuje on Krakowa w pełnych granicach, ale wystarczająco […]


1939, Cracovie


Plan pochodzi z francuskiego przewodnika zatytułowanego “Pologne” autorstwa Annie i Henriego de Montfort. Ukazał się w Paryżu 15 czerwca 1939 r. nakładem Librairie Hachette. Dwukolorowa szata graficzna wzorowana była na turystycznych planach miast niemieckiego wydawnictwa Karla Baedekera. Plan obejmuje swym zasięgiem przestrzeń miasta w obrębie Półwsi Zwierzynieckich, Czarnej Wsi, Nowej Wsi, Kleparza, Wesołej, Podgórza, Ludwinowa i Dębnik. W […]


1939, Nowy Plan Miasta Krakowa


Bardzo rzadko spotykany plan Krakowa autorstwa Zdzisława Czaczko, krakowskiego artysty grafika i ilustratora. Został wydany nakładem autora, w stosunkowo małej liczbie egzemplarzy, w pierwszych miesiącach po wkroczeniu wojsk okupacyjnych do Krakowa. Nazewnictwo placów i ulic jest polskie, natomiast tytuł planu i objaśnienia umownych znaków w legendzie oraz wszelkie dodatkowe informacje są dwujęzyczne – polskie i niemieckie. Również […]


1939, Plan miasta Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem sieci pocztowo telekomunikacyjnej


“Plan miasta Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem sieci pocztowo telekomunikacyjnej” został wydany z okazji Zjazdu Legionistów Polskich, który miał miejsce 6 sierpnia 1939 r. w Krakowie. Były to uroczystości upamiętniające 25-tą rocznicę wymarszu z Krakowa 1 Kompanii Kadrowej. Plan mający formę ulotki opracowano z myślą o uczestnikach zjazdu. Miała ich zachęcić do wysyłania za pośrednictwem poczty okolicznościowych […]


1939, Najnowszy plan miasta Krakowa


Ten turystyczny plan Krakowa autorstwa Jerzego Borkowskiego ukazał się w 1938 r. Był załącznikiem do drugiego wydania przewodnika “Kraków: Bielany – Tyniec – Ojców – Grodzisko – Pieskowa Skała – Wieliczka” autorstwa Aleksandra Hrebeniuka. Niniejszy egzemplarz pochodzi z 1939 r. Został wydany nakładem Księgarni i Antykwarni “Nauka i Sztuka” w Krakowie. Przedstawia on bardzo schematycznie centralny obszar […]


1940, Krakau


Plan Krakowa, którego autorem jest Leon Świerkosz został sporządzony w maju 1940 r. w Oddziale Zabudowy Miasta. Była to przedwojenna instytucja, która zajmowała się opracowaniem kompleksowego planu zabudowy Krakowa i gmin podmiejskich. Powołał ją do życia w 1935 r. ówczesny prezydent miasta Krakowa Mieczysław Kaplicki, jeden z bardziej zasłużonych dla rozwoju miasta prezydentów lecz niestety wciąż niedoceniony i […]


1942, Krakau


Plan pochodzi z niemieckiego przewodnika “Führer durch die Stadt Krakau” autorstwa Heinricha Kurtza. Ukazał się w Krakowie w 1942 r. nakładem Buchverlag Deutscher Osten. Autor przewodnika był redaktorem miesięcznika „Das Generalgouvernement”. Pismo to było przeznaczone dla ludności niemieckiej, zamieszkującej ziemie Generalnej Guberni i stanowiło organ hitlerowskiej propagandy. Podobną propagandową rolę odgrywał jego przewodnik, który był skierowany do niemieckich turystów oraz […]


1942, Plan der Stadt Krakau


Plan stanowi załącznik do niemieckiego przewodnika “Führer durch die Stadt Krakau” autorstwa Heinricha Kurtza. Ukazał się w Krakowie w 1942 r. nakładem Buchverlag Deutscher Osten. Autor przewodnika był redaktorem miesięcznika „Das Generalgouvernement”. Pismo to było przeznaczone dla ludności niemieckiej, zamieszkującej ziemie Generalnej Guberni i stanowiło organ hitlerowskiej propagandy. Podobną propagandową rolę odgrywał jego przewodnik, który był skierowany do niemieckich turystów […]


Page 2 of 9

Pin It on Pinterest

Share This