O projekcie

Zamiłowanie do historii Krakowa oraz kartografii dawnych ziem Rzeczypospolitej już wiele lat temu zrodziło pomysł stworzenia geoportalu CARTOGRAPHIA CRACOVIANA prezentującego Kraków i jego okolice na dawnych mapach. Przyczyniła się do tego również moja praca zawodowa i zainteresowania teledetekcją satelitarną oraz GIS (Geograficzne Systemy Informacyjne), które stwarzają możliwości prezentacji informacji o zmieniającej się przestrzeni w sposób o wiele bardziej efektywniejszy niż za pomocą tradycyjnych metod.

Celem projektu CARTOGRAPHIA CRACOVIANA jest prezentacja znanych i tych mniej znanych kartograficznych obrazów przestrzeni Krakowa z możliwością porównania treści dawnej mapy z aktualną wielkoskalową mapą topograficzną lub zdjęciem satelitarnym. Daje to możliwość identyfikacji wielowiekowych zmian jakie zaszły w przestrzeni Krakowa oraz badania rozwoju przestrzennego miasta i jego otoczenia. Dawne mapy są nieocenionym źródłem wiedzy o historii i rozwoju Krakowa. Pozwalają nam przenieść się w czasie i na nowo odkrywać zapomnianą już przestrzeń. Możemy na nich między innymi zobaczyć wsie i przedmieścia będące obecnie częścią miasta, dawne koryto Wisły oraz jej dopływy, średniowieczne mury obronne okalające miasto, szczegółowe plany bitew, obwodową galicyjską linię kolejową, pierścień austriackich fortów, okupację niemiecką i wiele innych ciekawych artefaktów.

Projekt CARTOGRAPHIA CRACOVIANA stanowi połączenie geoportalu z internetowym katalogiem zabytków kartograficznych ziemi krakowskiej. Geoportal stwarza możliwość przeglądania map w dużej rozdzielczości, pomiaru odległości, nakładania map na inne warstwy tematyczne (Google Maps, Open Street Maps, ortofotomapa Google, obrys aktualnych budynków) oraz wizualizacji map z możliwością ustawienia stopnia ich przezroczystości. Udostępnia również usługę geolokalizacji czyli określenie położenia geograficznego użytkownika i naniesienia jej na przeglądaną mapę. Katalog map zawiera zaś szczegółową charakterystykę prezentowanych w geoportalu map, którą poprzedza krótki opis mapy. Charakterystyka każdej mapy sporządzona jest według jednolitego schematu:

 • Tytuł mapy
 • Rok wydania
 • Autor
 • Adres wydawniczy
 • Rodzaj mapy
 • Skala
 • Orientacja
 • Dokładność kartometryczna
 • Język
 • Technika wykonania
 • Ramka
 • Format (samej ramki mapy i całego arkusza)
 • Bibliografia
 • Źródło
 • Numer katalogowy

Wszystkie wykorzystane w projekcie plany Krakowa oraz mapy jego okolic pochodzą z mojej kolekcji gromadzonej od wielu lat. Obecnie zbiór ten obejmuje sto kilkadziesiąt zabytków kartograficznych z okresu od końca XVI wieku do czasów zakończenia II wojny światowej. Do najcenniejszych z nich zaliczam mapę Polski Wacława Grodeckiego z 1579 r., mapę Polski i Śląska Gerarda Mercatora z 1607 r. oraz pierwsze w historii zobrazowanie kartograficzne Krakowa ukazujące oblężone miasto podczas potopu szwedzkiego autorstwa Eryka Jönson Dahlberga z 1655 r. oraz dwa plany Krakowa autorstwa Izydora Affaita z 1657 r. Pozostała część zbioru przedstawia znane i te mniej znane mapy i plany miasta, które sukcesywnie będę opracowywać i publikować w geoportalu CARTOGRAPHIA CRACOVIANA.

Będę wdzięczny za przesyłanie wszelkich merytorycznych uwag, sugestii i spostrzeżeń.

 

Jakub Wojkowski

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, UR w Krakowie

Pin It on Pinterest

Share This