Wyszukiwarka map

  • Zakres czasowy

  • Kategoria

  • Rodzaj

  • Resetuj
Found 64 Results
Page 1 of 7

1911, Planty Krakowskie


Plan przedstawiający “Planty krakowskie w początku roku 1911” stanowił załącznik do monografii Franciszka Kleina zatytułowanej “Planty Krakowskie“. Ma on charakter inwentaryzacji architektonicznej ukazującej zagospodarowanie przestrzenne ówczesnych Plant, a jego autorem jest Stanisław Grek. Planty krakowskie powstały w miejscu średniowiecznych murów obronnych miasta na podstawie senackiej decyzji z 1820 r. Rozbiórka zrujnowanych murów obronnych i zasypywanie fos, […]

15 maja 2018


1944, Amtlicher Plan der Regierungsstadt Krakau


Druga edycja urzędowego planu stołecznego miasta Krakowa wydana w 1944 r. przez niemieckie władze okupacyjne – Der Stadthauptmann der Stadt Krakau Stadtmessungsamt (Miejski Urząd Geodezji Starostwa Powiatowego w Krakowie). Sporządzono go na podstawie przedwojennej mapy topograficznej w skali 1:25000. W treści planu zaznaczono obrysy ważniejszych budynków użyteczności publicznej oraz budowli sakralnych, drogi i ulice, mosty, […]

4 marca 2019


1898, Najnowszy Plan Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa


Plan opracował Wincenty Wdowiszewski, krakowski inżynier i historyk sztuki. Piastował urząd dyrektora Budownictwa miejskiego w Krakowie oraz był jednym z założycieli Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Plan przedstawia Kraków z podziałem na dzielnice w obrębie ówczesnych fortyfikacji. W jego treści zaznaczono kościoły i bożnice, budynki rządowe i gminne, hotele, zakłady publiczne oraz fortyfikacje okalające miasto. Wrysowano również przebieg linii […]

14 października 2017


1906, Plan Krakowa


Kolejna edycja Planu Krakowa wydanego w 1906 r. staraniem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Plan stanowił załącznik do przewodnika turystycznego opracowanego tym razem w formie książkowej i zatytułowanego “Kraków, Krótki przewodnik z planem miasta …“. Plan jest wierną kopią jego pierwszego wydania z 1900 r. (Nr kat. 54) jednak pomimo upływu kilku lat jego treść nie […]

15 października 2017


1900, Plan Krakowa


Plan ukazał się w 1900 r. staraniem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Wchodził w skład czterojęzycznego przewodnika wydanego w formie broszury. Opracowano go z myślą o turystach zagranicznych, którzy coraz liczniej zaczęli odwiedzać Kraków pod koniec XIX wieku. Przewodnik przedstawiał w języku polskim, francuskim, angielskim i niemieckim proponowany porządek zwiedzania miasta oraz wycieczki na Kopiec […]

14 października 2017


1938, Plan miasta Krakowa


“Plan Miasta Krakowa” stanowił załącznik do III wydania przewodnika Karola Estreichera zatytułowanego “Kraków, Przewodnik dla zwiedzających miasto i jego okolice“. Plan został wydany w 1938 r. w zakładzie litograficznym Kazimierza Rogalskiego w Krakowie, a jego autorem jest Adam Launer, archiwariusz Budownictwa miejskiego oddz. B. w Krakowie. Plan przedstawia tą samą treść co jego wcześniejsze wydanie z 1931 […]

4 marca 2019


1936, Najnowszy Plan Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa


Kolejna edycja “Najnowszego Planu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” wydana w 1936 r. nakładem Wydawnictwa Księgarni Salonu Malarzy Polskich i wydrukowanego w Zakładach Reprodukcyjnych “Akropol” w Krakowie. Plan przedstawia dokładnie tą samą treść co jego poprzednie wydanie z 1933 r. (Nr kat. 54). Uaktualniono nazwnictwo ulic i pokazano zmodyfikowany układ dróg. Zmiany szczególnie widoczne są w dzielnicy Czarna […]


1934, Plan miasta Krakowa


“Plan Miasta Krakowa według stanu z roku 1934” przedstawia dokładnie tą samą treść co jego poprzednie wydanie z 1932 r. (Nr kat. 56). Na planie pokazano sieć rzeczną, place, parki i ulice z podaniem ich nazw. W zabudowie wyróżniono obrysy ważniejszych obiektów użyteczności publicznej. W treści planu zaznaczono także numery i nazwy dzielnic, przebieg lini kolejowych oraz kościoły. […]


1932, Plan miasta Krakowa


“Plan Miasta Krakowa” stanowił załącznik do II edycji “Zwięzłego przewodnika po Krakowie” wydanego staraniem Nauczycielstwa szkół powszechnych w Krakowie w 1932 r. Na planie przedstawiono sieć rzeczną, place, parki i ulice z podaniem ich nazw. W zabudowie wyróżniono obrysy ważniejszych obiektów użyteczności publicznej. W treści planu zaznaczono także numery i nazwy dzielnic, przebieg lini kolejowych oraz kościoły. […]

26 lutego 2019


1934, Plan Stołecznego Miasta Krakowa


“Plan Stołecznego Miasta Krakowa” stanowił załącznik do II wydania przewodnika autorstwa Karola Estreichera “Kraków, przewodnik dla zwiedzających miasto i jego okolice“. Książka ta uznawana jest do dzisiaj za jeden z najlepszych przewodników po Krakowie. Została wydana w 1934 r. nakładem Towarzystwa Miłośników Historji i Zabytków Krakowa. Plan przedstawia uaktualnioną treść wcześniejszych jego wydań (Nr kat. 52, 53 i 54). […]

4 marca 2019


Page 1 of 7

Pin It on Pinterest

Share This