Wyszukiwarka map

  • Zakres czasowy

  • Kategoria

  • Rodzaj

  • Resetuj
Found 96 Results
Page 1 of 10

1925, Plan orientacyjny stołecznego królewskiego miasta Krakowa


Orientacyjny plan stołecznego królewskiego miasta został opracowany przez inżynierów Józefa Brosia i Henryka Wojciechowskiego w kwietniu 1925 r, Wydano go nakładem Banku Odbudowy Nieruchomości „BON” w drukarni Zakładu Graficznego „Ryngraf” co potwierdza pieczęć umieszczona nad tytułem planu. Plan stanowił załącznik do “Skorowidza Rzeczypospolitej Polskiej i księgi adresowej miasta Krakowa” z 1926 r. o czym świadczy […]

24 lutego 2019


1926, Plan Krakowa


Prezentowany plan w formie pocztówki wydany został nakładem Wydawnictwa Salonu Malarzy Polskich w Krakowie. Datowanie planu na podstawie nazewnictwa ulic oraz przebiegu linii tramwajowych ustalono na około 1926 rok. Jak łatwo zauważyć, jest to nieco pomniejszony fragment wcześniejszego planu z roku 1891 r. opracowanego w Budownictwie Miejskim w Krakowie i zamieszczonego w “Przewodniku po Krakowie […]


1935, Kraków


Plan stanowił załącznik do turystycznej publikacji “Kraków 1935 : Przewodnik dla zwiedzających Kraków i okolice”, która ukazała się w 1935 r nakładem wydawnictwa “Krajowid”. Treść planu jest skromna, a grafika słabo czytelna. Na planie przedstawiono sieć rzeczną, place, parki i ulice z podaniem ich nazw. W treści planu zaznaczono także numery i nazwy dzielnic oraz […]

4 marca 2019


1936, Krakow


Plan stanowił załącznik do turystycznej publikacji “Kraków : przewodnik dla zwiedzających z planem miasta”, która ukazała się w 1936 r nakładem wydawnictwa “Krajowid”. Grafika planu jest bardzo prosta i schematyczna, a jego treść dość skromna. Na planie przedstawiono sieć rzeczną, place, parki i ulice z podaniem ich nazw. W treści planu zaznaczono także numery i nazwy […]

Awers


1862, Plan okolic Krakowa


Plan okolic Krakowa został wydany nakładem Księgarni D. E. Friedleina w Krakowie w 1862 roku. Przedstawia on przestrzeń ówczesnego Krakowa wraz z otaczającymi miejscowościami, które obecnie są integralną częścią miasta. Jego treść kartograficzna przedstawia stan zabudowy, rzeźbę terenu, hydrografię, sieć dróg, linię kolejową oraz użytkowanie gruntów. Wnikliwe zapoznanie się z treścią mapy stwarza doskonałą okazję […]

9 czerwca 2017


1925, Najnowszy plan Krakowa


Plan jest załącznikiem do pierwszego wydania “Najnowszego zwięzłego przewodnika po Krakowie” autorstwa Józefa Nekanda Trepki. Sporządzony został w biurze Budownictwa Miejskiego miasta Krakowa, a jego treść opracował Z. Grzybowski. Łatwo zauważyć, że jest to dokładnie ten sam plan, który pojawił sie juz wcześniej w niemieckojęzycznym przewodniku “Kleiner Führer durch die königliche Hauptstadt Krakau und Umgebung“ (Nr kat. 49). CYTOWANIE: […]

24 lutego 2019


1936, KRAKÓW – wydanie turystyczne mapy topograficznej WIG 1:25 000


Fragment obszaru Krakowa na arkuszu topograficznej “Mapy szczegółowej Polski 1:25 000“. Mapa ta, licząca 3904 arkuszy pokrywających obszar przedwojennej Polski, wydana została przez Wojskowy Instytut Geograficzny. Opracowano ją głównie na potrzeby sił zbrojnych na podstawie pozaborczego materiału kartograficznego, w tym przypadku austriackiego zdjęcia topograficznego z okresu 1875-1898. Niniejszy arkusz jest kolorowym wydaniem turystycznym z 1936 roku. […]

4 marca 2019


1930, Plan sieci tramwajowej i autobusowej krakowskiej miejskiej koleji elektrycznej w Krakowie


Plan sieci tramwajowej i autobusowej krakowskiej miejskiej koleji elektrycznej w Krakowie stanowił załącznik do “Zarysu monografji komunikacji wewnętrznej miasta Krakowa” której autorem jest Tadeusz Polaczek-Kornecki, wieloletni dyrektor Krakowskiej Miejskiej Kolei Elektrycznej. Monografia wydana została z okazji XXII Kongresu Międzynarodowego dla spraw tramwajownictwa, kolejnictwa dojazdowego i komunikacji autobusowej, który miał miejsce w Warszawie w dniach od 29.06.—6.07. 1930 […]

24 lutego 2019


1936, Plan turystyczno-orientacyjny miasta Krakowa


Bardzo rzadko spotykany plan Krakowa autorstwa Stanisława Zamoyskiego. Został wydany w czerwcu 1936 r. nakładem Instytutu Wydawnictw Propagandowych Miasta Krakowa w stosunkowo małej liczbie egzemplarzy. W lewym górnym narożniku planu umieszczona została legenda oraz stylizowany herb miasta, a poniżej skorowidz 115 gmachów i zabytków. W treści planu zaznaczono sieć rzeczną, place, parki i ulice, przebieg linii kolejowych oraz […]

4 marca 2019


1947, Kraków


Turystyczny plan Krakowa stanowi załącznik do trójjęzycznego przewodnika “Najnowszy plan Krakowa z przewodnikiem : Two days at Cracow deux jours a cracovie : Deux jours a Cracovie“ wydanego przez Zakłady Graficzne “Styl” w Krakowie. Na planie przedstawiono sieć rzeczną, place, parki i ulice z podaniem ich nazw. W treści planu zaznaczono nazwy dzielnic, przebieg linii tramwajowych, kolejowych […]


Page 1 of 10

Pin It on Pinterest

Share This