Wyszukiwarka map

  • Zakres czasowy

  • Kategoria

  • Rodzaj

  • Resetuj
Found 99 Results
Page 1 of 10

1916, Najnowszy plan stołecznego królewskiego miasta Krakowa


Niniejszy plan został opracowany w 1916 r. przez Kazimierza Stoleckiego, archiwariusza Budownictwa miejskiego oddz. B. w Krakowie i odbity w litografii Kazimierza Kranikowskiego. Sporządzony został na podstawie mapy katastralnej Krakowa i gmin sąsiednich. Na planie tym bardzo wyraźnie zaznaczono dzielnice katastralne tuż po przyłączeniu do Krakowa miasta Podgórze, co nastąpiło 4 lipca 1915 r. Powierzchnia ówczesnego Krakowa wzrosła […]

11 stycznia 2019


1924, Cracovia


Plan pochodzi z hiszpańskojęzycznej encyklopedii zatytułowanej “Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana” wydanej w 1924 r. Encyklopedia obejmowała 72 tomy i była publikowana w latach 1908-1930 r. Należała do najobszerniejszych tego typu wydawnictw obok  “Encyclopædia Britannica” i “Enciclopedia Italiana“. Plan pochodzi z hiszpańskojęzycznej encyklopedi zatytułowanej “Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana” wydanej w 1924 r. Encyklopedia obejmowała 72 tomy i […]

24 lutego 2019


1925, Kraków


Plan Krakowa pochodzi z Atlasu krajoznawczego województwa krakowskiego, kieleckiego i śląskiego autorstwa Eugeniusza Romera i Stanisławy Niemcówny. Został wydany w 1925 r. przez Zakłady Graficzne KSIĄŻNICA–ATLAS we Lwowie. Przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych i stanowił w owym czasie podstawowe źródło aktualnej informacji geograficznej i krajoznawczej. Plan przedstawia rozwój Krakowa w okresie międzywojennym będący efektem wprowadzania w życie […]


1925, Plan orientacyjny stołecznego królewskiego miasta Krakowa


Orientacyjny plan stołecznego królewskiego miasta został opracowany przez inżynierów Józefa Brosia i Henryka Wojciechowskiego w kwietniu 1925 r, Wydano go nakładem Banku Odbudowy Nieruchomości „BON” w drukarni Zakładu Graficznego „Ryngraf” co potwierdza pieczęć umieszczona nad tytułem planu. Plan stanowił załącznik do “Skorowidza Rzeczypospolitej Polskiej i księgi adresowej miasta Krakowa” z 1926 r. o czym świadczy […]


1926, Plan Krakowa


Prezentowany plan w formie pocztówki wydany został nakładem Wydawnictwa Salonu Malarzy Polskich w Krakowie. Datowanie planu na podstawie nazewnictwa ulic oraz przebiegu linii tramwajowych ustalono na około 1926 rok. Jak łatwo zauważyć, jest to nieco pomniejszony fragment wcześniejszego planu z roku 1891 r. opracowanego w Budownictwie Miejskim w Krakowie i zamieszczonego w “Przewodniku po Krakowie […]


1935, Kraków


Plan stanowił załącznik do turystycznej publikacji “Kraków 1935 : Przewodnik dla zwiedzających Kraków i okolice”, która ukazała się w 1935 r nakładem wydawnictwa “Krajowid”. Treść planu jest skromna, a grafika słabo czytelna. Na planie przedstawiono sieć rzeczną, place, parki i ulice z podaniem ich nazw. W treści planu zaznaczono także numery i nazwy dzielnic oraz […]

4 marca 2019


1936, Krakow


Plan stanowił załącznik do turystycznej publikacji “Kraków : przewodnik dla zwiedzających z planem miasta”, która ukazała się w 1936 r nakładem wydawnictwa “Krajowid”. Grafika planu jest bardzo prosta i schematyczna, a jego treść dość skromna. Na planie przedstawiono sieć rzeczną, place, parki i ulice z podaniem ich nazw. W treści planu zaznaczono także numery i nazwy […]

Awers


1862, Plan okolic Krakowa


Plan okolic Krakowa został wydany nakładem Księgarni D. E. Friedleina w Krakowie w 1862 roku. Przedstawia on przestrzeń ówczesnego Krakowa wraz z otaczającymi miejscowościami, które obecnie są integralną częścią miasta. Jego treść kartograficzna przedstawia stan zabudowy, rzeźbę terenu, hydrografię, sieć dróg, linię kolejową oraz użytkowanie gruntów. Wnikliwe zapoznanie się z treścią mapy stwarza doskonałą okazję […]

9 czerwca 2017


1925, Najnowszy plan Krakowa


Plan jest załącznikiem do pierwszego wydania “Najnowszego zwięzłego przewodnika po Krakowie” autorstwa Józefa Nekanda Trepki. Sporządzony został w biurze Budownictwa Miejskiego miasta Krakowa, a jego treść opracował Z. Grzybowski. Łatwo zauważyć, że jest to dokładnie ten sam plan, który pojawił sie juz wcześniej w niemieckojęzycznym przewodniku “Kleiner Führer durch die königliche Hauptstadt Krakau und Umgebung“ (Nr kat. 49). CYTOWANIE: […]

24 lutego 2019


1936, KRAKÓW – wydanie turystyczne mapy topograficznej WIG 1:25 000


Fragment obszaru Krakowa na arkuszu topograficznej “Mapy szczegółowej Polski 1:25 000“. Mapa ta, licząca 3904 arkuszy pokrywających obszar przedwojennej Polski, wydana została przez Wojskowy Instytut Geograficzny. Opracowano ją głównie na potrzeby sił zbrojnych na podstawie pozaborczego materiału kartograficznego, w tym przypadku austriackiego zdjęcia topograficznego z okresu 1875-1898. Niniejszy arkusz jest kolorowym wydaniem turystycznym z 1936 roku. […]

4 marca 2019


Page 1 of 10

Pin It on Pinterest

Share This