1862, Plan okolic Krakowa

Plan okolic Krakowa został wydany nakładem Księgarni D. E. Friedleina w Krakowie w 1862 roku. Przedstawia on przestrzeń ówczesnego Krakowa wraz z otaczającymi miejscowościami, które obecnie są integralną częścią miasta. Jego treść kartograficzna przedstawia stan zabudowy, rzeźbę terenu, hydrografię, sieć dróg, linię kolejową oraz użytkowanie gruntów. Wnikliwe zapoznanie się z treścią mapy stwarza doskonałą okazję do prześledzenia rozwoju urbanistycznego Krakowa oraz identyfikacji zmian jakie zaszły w jego przestrzeni od połowy XIX wieku. Mapa jest też pięknym przykładem wizualizacji rzeźby terenu za pomocą metody kreskowej, techniki charakterystycznej dla XIX-wiecznych opracowań kartograficznych. W metodzie kreskowej nachylenie terenu na mapach zaznaczało się grubością kresek biegnących wzdłuż stoków. Im większe było nachylenie terenu, tym grubszą stosowano kreskę.

Na uwagę zasługują odręczne ale bardzo precyzyjnie wrysowane w treść planu dwa pierścienie umocnień Twierdzy Kraków wraz z ich numeracją. Stan i liczebność fortyfikacji odpowiada dacie, którą również odręcznie wpisano nad tytułem mapy (1866 rok).

PLAN OKOLIC KRAKOWA

Rok wydania: 1862
Adres wydawniczy: Nakładem Księgarni D. E. Friedleina w Krakowie. Zakład Litograficzny J .G. Bacha w Lipsku
Rodzaj mapy:
Skala: 1:35000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: średnia
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: szeroka
Format: ramka: 497 x278, arkusz: 497 x 295 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 92

Pin It on Pinterest

Share This