1885, Umgebungskarte von Krakau

1885, Umgebungskarte von Krakau

Topograficzna mapa “Umgebungskarte von Krakau” przedstawia kartograficzny obraz okolic Krakowa z końca XIX wieku. Została opracowana przez Kaiserlich und Königliches Militär-Geographisches Institut w Wiedniu i była wydawana w latach 1873-1915 pod nazwą...
1862, Plan okolic Krakowa

1862, Plan okolic Krakowa

Plan okolic Krakowa został wydany nakładem Księgarni D. E. Friedleina w Krakowie w 1862 roku. Przedstawia on przestrzeń ówczesnego Krakowa wraz z otaczającymi miejscowościami, które obecnie są integralną częścią miasta. Jego treść kartograficzna przedstawia stan...
1788, Mapa województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego

1788, Mapa województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego

„Mapa województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego 1788-1792” została opublikowana w 1929 r. w “Atlasie Historycznym Polski” sporządzonym przez krakowską komisję pod kierunkiem prof. Władysława Semkowicza. W jej opracowaniu wziął udział Karol Buczek przy...

Pin It on Pinterest