1885, Umgebungskarte von Krakau

Topograficzna mapa “Umgebungskarte von Krakau” przedstawia kartograficzny obraz okolic Krakowa z końca XIX wieku. Została opracowana przez Kaiserlich und Königliches Militär-Geographisches Institut w Wiedniu i była wydawana w latach 1873-1915 pod nazwą “Mapa specjalna Monarchii Austro-Węgier” (Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie). Podstawą jej opracowania były zdjęcia topograficzne w skali 1:25000, zwane potocznie zdjęciami Franciszko-Józefińskimi.

“Spezialkarte” przeznaczona była na potrzeby działań wojennych, do taktycznej oceny terenu, sporządzania meldunków i sprawozdań. Zawierała bowiem wszystkie informacje potrzebne wojsku do marszu, zakwaterowania, orientacji w terenie i działań wojennych. Za pomocą symbolicznych znaków i skrótów literowych przedstawiono między innymi pojedyncze budynki, kościoły, klasztory, bożnice, kaplice, zamki, pomniki, pałace, dwory i folwarki, młyny, kopalnie, kuźnie, tartaki, wapienniki, cegielnie, gospody, leśniczówki, figury i samotne krzyże, pojedyncze drzewa i drogowskazy. Rzeźbę terenu zobrazowano metodą kreskową uzyskując w ten sposób efekt uplastycznienia powierzchni. Zaznaczono też wiele punktów wysokościowych. Pod opisem nazw miejscowości podano cyframi liczbę domostw (dymów) w osadach.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

Umgebungskarte von Krakau

Rok wydania: 1885
Autor: Kaiserlich und Königliches Militär-Geographisches Institut
Adres wydawniczy: Verlag von R. Lechner (W. Müller), Wien
Rodzaj mapy:
Skala: 1:75000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: duża
Język: niemiecki
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: brak
Format: mapa: 615 x 505 mm, arkusz: 720 x 560 mm
Źródło: własna kolekcja
Numer katalogowy: 14

Pin It on Pinterest

Share This