CARTOGRAPHIA CRACOVIANA

Wyszukiwarka map

  • Rodzaj mapy

O projekcie

Zamiłowanie do historii Krakowa oraz kartografii dawnych ziem Rzeczypospolitej już wiele lat temu zrodziło pomysł stworzenia geoportalu CARTOGRAPHIA CRACOVIANA prezentującego Kraków i jego okolice na dawnych mapach. Przyczyniła się do tego również moja praca zawodowa i zainteresowania teledetekcją satelitarną i GIS (Geograficzne Systemy Informacyjne), które stwarzają możliwości prezentacji informacji o zmieniającej się przestrzeni w sposób o wiele bardziej efektywniejszy niż za pomocą tradycyjnych metod.

Celem projektu CARTOGRAPHIA CRACOVIANA jest prezentacja znanych i tych mniej znanych kartograficznych obrazów przestrzeni Krakowa z możliwością porównania treści dawnej mapy z aktualną wielkoskalową mapą topograficzną lub zdjęciem satelitarnym. Daje to możliwość identyfikacji wielowiekowych zmian jakie zaszły w przestrzeni Krakowa oraz badania rozwoju przestrzennego miasta i jego otoczenia.
                                                                                                                                           Jakub Wojkowski

czytaj dalej…

Kontakt

Pin It on Pinterest

Share This