1914, Stadtplan von Krakau

Plan jest załącznikiem do niemieckojęzycznego przewodnika “Kleiner Führer durch die königliche Hauptstadt Krakau und Umgebung. Mapa została opracowana w Budownictwie Miejskim w Krakowie przez nieznanego autora. Litografię wykonano w zakładzie Wacława Krzepowskiego, a na odwrocie planu zamieszczono reklamę tej firmy. Łatwo zauważyć, że jest to ta sama mapa, którą Józef Rostafiński (Nr kat. 34), a następnie Józef Jezierski (Nr kat. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48) wykorzystywali w swoich turystycznych przewodnikach. Różni się od nich tylko formatem, gdyż zasięg planu został nieznacznie powiększony o około 300 metrów w kieruku północy i południa oraz o 700 metrów w kierunku zachodu.

Data wydania nie została odnotowana w przewodniku. Datowanie planu ustalono na podstawie widniejącej na okładce przewodnika pieczęci (po niemiecku) informującej, że jest to wydanie przedwojenne. Indeks objaśniający 76 gmachów na planie jest zgodny z treścią przewodnika. Występują natomiast rozbieżności w wykazie ulic, które świadczą o aktualniejszej treści planu niż przewodnika.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

STADTPLAN von KRAKAU

Rok wydania: 1914
Adres wydawniczy: Landesverband für Fremden- und Reiseverkehr in Galizien (Krakau), (Drukarnia Literacka w Krakowie)
Rodzaj mapy:
Skala: 1:7200
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: niemiecki
Technika wykonania: litografia dwukolorowa
Ramka: zwykła, pojedyncza
Format: ramka: 434 x 553, arkusz: 448 x 580 (mm)
Bibliografia:
- 1914. Kleiner Führer durch die königliche Hauptstadt Krakau und Umgebung. Drukarnia Literacka w Krakowie.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 49

Pin It on Pinterest

Share This