1913, Plan Miasta Krakowa J. Jezierskiego (I)

Kolejny turystyczny plan Krakowa pochodzący z “Józefa Jezierskiego ilustrowanego przewodnika po Krakowie” wydanego w 1913 r. Opracowany został przez nieznanego autora na podstawie wcześniejszych materiałów kartograficznych, a kolorową litografię wykonano w zakładzie Wacława Krzepowskiego w Krakowie.

Józef Jezierski był autorem popularnych turystycznych przewodników po Krakowie. Wydawane przez niego plany Krakowa stanowiły samodzielne publikacje lub wchodziły w skład przewodników jego autorstwa, uzupełniając ich treść o kartograficzny obraz miasta. Kolejne wydania planów Krakowa, które pojawiały się corocznie od 1901 do 1915 r., miały jednolitą formę graficzną, a treść map za każdym razem była uaktualniana. Dzięki temu mamy dziś możliwość porównania ich treści i prześledzenia rozwoju przestrzennego Krakowa oraz zaobserwowania zmian jakie zachodziły w jego przestrzeni.

W porównaniu do wcześniejszego wydania z 1912 r. (Nr kat. 45) nie zobaczymy już na planie torów kolei obwodowej (cyrkumwalacyjnej), która w latach 1888–1911 łączyła Łobzów z Płaszowem i Bonarką. W jej miejscu powstał zalążek Alei Trzech Wieszczów, główny ciąg komunikacyjny pomiędzy północną i południową częścią Krakowa. Z mapy usunięto również Młynówkę Królewską i Rudawę, których koryta na terenie miasta zostały zasypane lub skanalizowane. Dolny bieg Rudawy z obszaru Błoń przekierowano do obwałowanego kanału uchodzącego do Wisły przy bulwarze Rodła w okolicy Klasztoru Sióstr Norbertanek. Na planie ponadto zaznaczono przemianowanie ulicy Kolejowej na ulicę Andrzeja Potockiegow w dzielnicy I Śródmieście. Pozostała treść planu nie uległa zmianie.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

PLAN MIASTA KRAKOWA

Rok wydania: 1913
Autor: Autor przewodnika Józef Jezierski
Adres wydawniczy: Drukarnia Literacka w Krakowie, Zakład Litograficzny Wacława Krzepowskiego (dawn. Salb) w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:7200
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, pojedyncza
Format: ramka: 337 x 475, arkusz: 366 x 540 (mm)
Bibliografia:
- Józef Jezierski, 1913. Józefa Jezierskiego ilustrowany przewodnik po Krakowie. Drukarnia Literacka w Krakowie.
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 46

Pin It on Pinterest

Share This