1912, Plan Miasta Krakowa J. Jezierskiego

Plan Krakowa pochodzi z “Ilustrowanego przewodnika po Krakowie” wydanego przez Józefa Jezierskiego w 1912 r. Opracowany został przez nieznanego autora na podstawie wcześniejszych materiałów kartograficznych, a kolorową litografię wykonano w zakładzie Wacława Krzepowskiego w Krakowie.

Józef Jezierski był autorem popularnych turystycznych przewodników po Krakowie. Wydawane przez niego plany Krakowa stanowiły samodzielne publikacje lub wchodziły w skład przewodników jego autorstwa, uzupełniając ich treść o kartograficzny obraz miasta. Kolejne wydania planów Krakowa, które pojawiały się corocznie od 1901 do 1915 r., miały jednolitą formę graficzną, a treść map za każdym razem była uaktualniana. Dzięki temu mamy dziś możliwość porównania ich treści i prześledzenia rozwoju przestrzennego Krakowa oraz zaobserwowania zmian jakie zachodziły w jego przestrzeni.

W porównaniu do wcześniejszego wydania z 1910 r. (Nr kat. 44) plan przedstawia dużo mniej szczegółów, szczególnie w zakresie obrysów ważniejszych budowli. W dzielnicy IV Piasek, zmieniono nazwę północno-wschodniego biegu ulicy Ambrożego Grabowskiego na ulicę Kremerowską, a w dzielnicy VI Wesoła ulicę Poniatowskiego przemianowano na ulicę Kołłątaja oraz ulicę Trzeciego Maja na ulicę św. Łazarza. Pozostała treść planu nie uległa zmianie.

W 1912 r. przyłączono do Krakowa wieś Płaszów, która stała się XXI dzielnicą miasta. Główną przesłanką do włączenia Płaszowa w obręb tak zwanego “Wielkiego Krakowa” był austriacki plan budowy kanału Dunaj-Wisła i potrzeba znalezienia dogodnej lokalizacji pod budowę nowego portu rzecznego.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

PLAN MIASTA KRAKOWA

Rok wydania: 1912
Autor: Autor przewodnika Józef Jezierski
Adres wydawniczy: Zakład Litograficzny Wacława Krzepowskiego (dawn. Salb) w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:7200
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, pojedyncza
Format: ramka: 335 x 473 mm, arkusz: 374 x 526 mm
Bibliografia:
- Józef Jezierski, 1912. Józefa Jezierskiego ilustrowany przewodnik po Krakowie. Drukarnia Literacka w Krakowie.
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: własna kolekcja
Numer katalogowy: 45

Pin It on Pinterest

Share This