1910, Plan Miasta Krakowa J. Jezierskiego

Turystyczny plan Krakowa z alfabetycznym spisem ulic i placów miasta wydany przez Józefa Jezierskiego w 1910 r. Opracowany został przez nieznanego autora na podstawie wcześniejszych materiałów kartograficznych, a kolorową litografię wykonano w zakładzie Wacława Krzepowskiego w Krakowie.

Józef Jezierski był autorem popularnych turystycznych przewodników po Krakowie. Wydawane przez niego plany Krakowa stanowiły samodzielne publikacje lub wchodziły w skład przewodników jego autorstwa, uzupełniając ich treść o kartograficzny obraz miasta. Kolejne wydania planów Krakowa, które pojawiały się corocznie od 1901 do 1915 r., miały jednolitą formę graficzną, a treść map za każdym razem była uaktualniana. Dzięki temu mamy dziś możliwość porównania ich treści i prześledzenia rozwoju przestrzennego Krakowa oraz zaobserwowania zmian jakie zachodziły w jego przestrzeni.

W porównaniu do poprzedniego wydania z 1909 r. (Nr kat. 43) na planie przedstawiono obrysy ważniejszych budowli, głównie użyteczności publicznej i sakralnych oraz obiektów przemysłowych na Kazimierzu. Niektóre z nich wyróżniono kolorem niebieskim i ponumerowano w relacji do spisu porządkowego zamieszczonego w tekście przewodnika. Oznaczono też wyraźniej tereny zieleni miejskiej, a parki i ogrody zyskały więcej szczegółów. Na Dębnikach, które w 1909 r. włączono do Krakowa, przedstawiono nowy układ ulic. Po raz pierwszy pokazano też na planie układ dróg w Podgórzu, które jeszcze do 1915 r. będzie samodzielnym miastem.

W 1910 r., z inicjatywy prezydenta Leo przyłączono do Krakowa szereg podmiejskich gmin i utworzono 10 nowych dzielnic miasta. Według spisu ludności z 31.12.1910 r. tak zwany “Wielki Kraków” zamieszkiwało 142 518 osób, najwięcej w dzielnicy Kazimierz (28 874 mieszkańców), Piasek (16 546 mieszkańców), Śródmieście (16 351 mieszkańców) i Wesoła (16 233 mieszkańców).

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

PLAN MIASTA KRAKOWA

Rok wydania: 1910
Autor: Autor przewodnika Józef Jezierski
Adres wydawniczy: Zakład Litograficzny Wacława Krzepowskiego (dawn. Salb) w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:7200
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, pojedyncza
Format: ramka: 335 x 472, arkusz: 344 x 492 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 44

Pin It on Pinterest

Share This