1909, Plan Miasta Krakowa J. Jezierskiego

Kolejny turystyczny plan Krakowa wydany przez Józefa Jezierskiego w 1909 r. Opracowany został przez nieznanego autora na podstawie wcześniejszych materiałów kartograficznych, a kolorową litografię wykonano w zakładzie Marcina Salba w Krakowie.

Józef Jezierski był autorem popularnych turystycznych przewodników po Krakowie. Wydawane przez niego plany Krakowa stanowiły samodzielne publikacje lub wchodziły w skład przewodników jego autorstwa, uzupełniając ich treść o kartograficzny obraz miasta. Kolejne wydania planów Krakowa, które pojawiały się corocznie od 1901 do 1915 r., miały jednolitą formę graficzną, a treść map za każdym razem była uaktualniana. Dzięki temu mamy dziś możliwość porównania ich treści i prześledzenia rozwoju przestrzennego Krakowa oraz zaobserwowania zmian jakie zachodziły w jego przestrzeni.

Treść planu w porównaniu do wcześniejszego wydania z 1904 r. (Nr kat. 42) została uaktualniona. Zaznaczono między innymi nowopowstały obiekt szpitala wojskowego na ówczesnych obrzeżach miasta, przy obecnej ul. Wrocławskiej (powstały 1907-1911), nowe ulice: Ambrożego Grabowskiego (dzisiejsza ul. Kremerowska), ul. Bonerowska, ul. Morsztynowska, ul. Powiśle (wcześniej ul. Nad Wisłą), rogatkę przy ul. Warszawskiej, magazyny i piekarnię wojskową oraz arsenał i kasarnie artylerii wałowej na Prądniku Czerwonym, Klasztor Karmelitanek przy ul. Rakowickiej (powstały 1907-1910), most Krakusa na Wiśle na przedłużeniu ul. Starowiślnej (powstały 1909-1913), Teatr Ludowy przy ul. Rajskiej, Studium Rolnicze przy ul. Żabiej (dzisiejsza Al. Mickiewicza), Akademię Handlową i Dom Techników przy ul. Podwale, Archiwum Miejskie przy ul. Siennej. Pokazano również ulice ulice i zabudowę Dębnik, które w 1909 r. zostały włączone do Krakowa i stały się nową XI dzielnicą katastralną miasta.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

PLAN MIASTA KRAKOWA

Rok wydania: 1909
Autor: Autor przewodnika Józef Jezierski
Adres wydawniczy: Zakład Litograficzny Marcina Salba w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:7200
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, pojedyncza
Format: ramka: 342 x 475, arkusz: 400 x 515 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 43

Pin It on Pinterest

Share This