1904, Plan Miasta Krakowa J. Jezierskiego

Prezentowany plan został wydany w 1904 r. przez Józefa Jezierskiego. Opracowany został przez nieznanego autora na podstawie wcześniejszych materiałów kartograficznych. Kolorową litografię wykonano w zakładzie Marcina Salba w Krakowie. Można łatwo zauważyć, że jest to tylko nieznacznie zmodyfikowana litografia wcześniejszego planu z 1891 r. pochodzącego z pracy Józefa Rostafińskiego (Nr kat. 34).

Józef Jezierski był autorem popularnych turystycznych przewodników po Krakowie. Wydawane przez niego plany Krakowa stanowiły samodzielne publikacje lub wchodziły w skład przewodników jego autorstwa, uzupełniając ich treść o kartograficzny obraz miasta. Kolejne wydania planów Krakowa, które pojawiały się corocznie od 1901 do 1915 r., miały jednolitą formę graficzną, a treść map za każdym razem była uaktualniana. Dzięki temu mamy dziś możliwość porównania ich treści i prześledzenia rozwoju przestrzennego Krakowa oraz zaobserwowania zmian jakie zachodziły w jego przestrzeni.

Plan obejmuje Kraków w granicach administracyjnych, z dzielnicami: I Śródmieście, II Zamek, III Nowy Świat, IV Piasek, V Kleparz, VI Wesoła, VII Stradom i VIII Kazimierz. W sieci komunikacyjnej przedstawiono ulice i place z ich nazwami, linię kolejową z dworcem oraz przystankiem kolejowym tuż przed mostem dębnickim, a także linie tramwajowe. W hydrografii zaznaczono bieg Wisły, Rudawy i Młynówki Królewskiej oraz staw w Ogrodzie Botanicznym. Zabudowę zwartą przedstawiono w blokach i kompleksach. Dla zwiększenia czytelności planu zaznaczono obrysy wybranych budynków. W legendzie mapy wskazano oznaczenia terenu zabudowanego, ogrodów publicznych, granic dzielnic miasta, linii kolei żelaznej oraz tramwaju elektrycznego. Na planie naniesiono siatkę kwadratów oznaczonych liczbowo i literowo do wyszukiwania informacji zawartej w skorowidzu.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

PLAN MIASTA KRAKOWA

Rok wydania: 1904
Autor: Autor przewodnika Józef Jezierski
Adres wydawniczy: Zakład Litograficzny Marcina Salba w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:7200
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, pojedyncza
Format: ramka: 342 x 475, arkusz: 400 x 570 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 42

Pin It on Pinterest

Share This