1891, Kraków

Prezentowany plan jest załącznikiem do pracy powstałej pod redakcją Józefa Rostafińskiego zatytułowanej “Przewodnik po Krakowie i okolicy”. Książka ta stanowiła upominek dla uczestników VI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich, który miał miejsce w Krakowie w lipcu 1891 r. Plan został opracowany w Budownictwie Miejskim w Krakowie przez nieznanego autora. Oryginały rysunków starożytnych budynków na potrzeby planu sporządził artysta S. Bińkiewicz. Czterokolorowa litografia została wykonana w zakładzie Marcina Salba w Krakowie. W przedmowie  przewodnika Józef Rostafiński zaznaczył, że “sam plan jest nieco obcięty tak od góry jak i od dołu i odwrócony, bez względu na położenie względem północy, wszystko w tym celu, żeby był poręczniejszy i zastosowany do formatu książki“.

Plan obejmuje Kraków w granicach administracyjnych, z dzielnicami: I Śródmieście, II Zamek, III Nowy Świat, IV Piasek, V Kleparz, VI Wesoła, VII Stradom i VIII Kazimierz. W sieci komunikacyjnej przedstawiono ulice i place z ich nazwami, linię kolejową z dworcem oraz przystankiem kolejowym tuż przed mostem dębnickim, a także linię tramwajową. W hydrografii zaznaczono bieg Wisły, Rudawy i Młynówki Królewskiej, a także staw w Ogrodzie Botanicznym. Zabudowę zwartą przedstawiono w blokach i kompleksach. Dla zwiększenia czytelności planu zaznaczono obrysy wybranych budynków oraz wstawiono miniaturowe rysunki fasad ważniejszych obiektów świeckich i sakralnych. Wśród nich znalazły się między innymi: Kościół św. Floriana, Barbakan, Brama Floriańska, Kościół św. Krzyża, Kościół św. Anny, wieża ratuszowa w połączeniu z budynkiem odwachu, Sukiennice, Kościół św. Wojciecha, Kościół Mariacki, Kościół św. Barbary, Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kościół Świętej Trójcy, budynek Poczty Głównej, Kościół św. Piotra i Pawła, Wawel, oraz na Kazimierzu Kościół św. Katarzyny i Kościół Bożego Ciała. W legendzie mapy zaznaczono sposób użytkowania gruntu, ogrody publiczne, rzeki oraz granice dzielnic miasta.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

PLAN KRAKOWA

Rok wydania: 1891
Autor: Autor przewodnika Józef Rostafiński. Plan wykonany przez Budownictwo Miejskie, autor planu nieznany
Adres wydawniczy: Zakład Litograficzny Marcina Salba w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:7200
Orientacja: E - wschodnia
Dokładność kartometryczna: mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, pojedyncza
Format: ramka: 475 x 342, arkusz: 540 x 358 (mm)
Bibliografia:
- Odlanicki-Poczobutt Michał, 1981. Katalog dawnych map wielkoskalowych Krakowa z XVI—XIX wieku. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa, ss. 286.
- Rostafiński Józef, 1891. Przewodnik po Krakowie i okolicy. Komitet VI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ss. 236.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 34

Pin It on Pinterest

Share This