1913, Plan Miasta Krakowa J. Jezierskiego (III)

Plan Krakowa jest załącznikiem do niemieckojęzycznego wydania przewodnika Józefa Jezierskiego “Illustrierter Führer durch die königliche Hauptstadt Krakau und umgebung mit Stadtplan und Strassenverzeichnis. Opracowany został przez nieznanego autora na podstawie wcześniejszych materiałów kartograficznych, a kolorową litografię wykonano w zakładzie Wacława Krzepowskiego w Krakowie.

Józef Jezierski był autorem popularnych turystycznych przewodników po Krakowie. Wydawane przez niego plany Krakowa stanowiły samodzielne publikacje lub wchodziły w skład przewodników jego autorstwa, uzupełniając ich treść o kartograficzny obraz miasta. Kolejne wydania planów Krakowa, które pojawiały się corocznie od 1901 do 1915 r., miały jednolitą formę graficzną, a treść map za każdym razem była uaktualniana. Dzięki temu mamy dziś możliwość porównania ich treści i prześledzenia rozwoju przestrzennego Krakowa oraz zaobserwowania zmian jakie zachodziły w jego przestrzeni.

W porównaniu do polskojęzycznego wydania (Nr kat. 47), treść niniejszego planu nie różni się niczym poza niemieckim nazewnictwem.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

Illustrierter Führer durch die königliche Hauptstadt Krakau und umgebung mit Stadtplan und Strassenverzeichnis

Rok wydania: 1913
Autor: Autor przewodnika Józef Jezierski
Adres wydawniczy: Drukarnia Literacka w Krakowie, Zakład Litograficzny Wacława Krzepowskiego (dawn. Salb) w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:7200
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: niemiecki, polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, pojedyncza
Format: ramka: 334 x 474 mm, arkusz: 366 x 490 mm
Bibliografia:
- Józef Jezierski, 1913. Illustrierter Führer durch die königliche Hauptstadt Krakau und umgebung mit Stadtplan und Strassenverzeichnis. Drukarnia Literacka w Krakowie.
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 48

Pin It on Pinterest

Share This