1913, Plan Miasta Krakowa J. Jezierskiego (II)

Plan Krakowa ze skorowidzem ulic, kościołów, gmachów i pomników, stanowiący samodzielną publikację wydaną przez Józefa Jezierskiego w 1913 r. Opracowany został przez nieznanego autora na podstawie wcześniejszych materiałów kartograficznych, a kolorową litografię wykonano w zakładzie Wacława Krzepowskiego w Krakowie.

Józef Jezierski był autorem popularnych turystycznych przewodników po Krakowie. Wydawane przez niego plany Krakowa stanowiły samodzielne publikacje lub wchodziły w skład przewodników jego autorstwa, uzupełniając ich treść o kartograficzny obraz miasta. Kolejne wydania planów Krakowa, które pojawiały się corocznie od 1901 do 1915 r., miały jednolitą formę graficzną, a treść map za każdym razem była uaktualniana. Dzięki temu mamy dziś możliwość porównania ich treści i prześledzenia rozwoju przestrzennego Krakowa oraz zaobserwowania zmian jakie zachodziły w jego przestrzeni.

W porównaniu do wcześniejszego wydania (Nr kat. 46) na niniejszy plan naniesiono ujściowy odcinek rzeki Wilgi oraz zmodyfikowany przebieg ulic Dębnik i Podgórza. Ponadto zaznaczono przemianowanie nazw: ulicy Adama Asnyka na ulicę Ignacego Paderewskiego, ulicy Kilińskiego na Aleję Słowackiego, ulicy Stachowskiego na ulicę Jana Kochanowskiego, ulicy Blichowej na ulicę Dwernickiego i ulicę Sołtyka, ulicy Miedziuch na ulicę rabina Meiselsa, ulicy Zamkowej na ulicę Madalińskiego, ulicy Pocztowej na ulicę Zamkową, oraz ulicy Podgórskiej na ulicę Barską. Pozostała treść planu nie uległa zmianie. Dokładna data wydania nie została odnotowana na planie. Datowanie planu na rok 1913 ustalono na podstawie przemianowania nazw ulic.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

 

Plan m. Krakowa ze skorowidzem ulic, kościołów, gmachów, pomników i t.p

Rok wydania: 1913
Autor: Autor przewodnika Józef Jezierski
Adres wydawniczy: Drukarnia Literacka w Krakowie, Zakład Litograficzny Wacława Krzepowskiego (dawn. Salb) w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:7200
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, pojedyncza
Format: ramka: 337 x 472, arkusz: 346 x 480 (mm)
Bibliografia:
- Józef Jezierski, 1913. Plan m. Krakowa ze skorowidzem ulic, kościołów, gmachów, pomników i t.p. Drukarnia Literacka w Krakowie.
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 47

Pin It on Pinterest

Share This