1944, Krakau

Plan Krakowa z okresu niemieckiej okupacji datowany na VII 1944 r. Został wydany przez władze okupacyjne – Der Stadthauptmann der Stadt Krakau Stadtmessungsamt (Miejski Urząd Geodezji Starostwa Powiatowego w Krakowie). W prawym górnym rogu znajduje się adnotacja “Nur für den Dienstgebrauch!” (Tylko do użytku służbowego!). Sporządzono go w oparciu o przedwojenne mapy geodezyjne. W treści planu zaznaczono obrysy budynków z ich numeracją, granice parcel, ulice, mosty, dzielnice miasta oraz hydrografię. Uwagę zwraca brak wrysowanej linii kolejowej. Plan ten był pierwowzorem dla pierwszego wydania planu powojennego Krakowa “Szczegółowy plan Krakowa z przyległymi gminami stan z 1947 roku” (Nr kat. 8).

Bardzo ciekawy plan Krakowa z uwagi na niemieckie nazewnictwo, będące świadectwem przeprowadzonej przez okupanta germanizacji miasta. Rozpoczęła się ona w sierpniu 1941 r. obwieszczeniem o nakazie używania nazwy miasta – Krakau i jednocześnie zakazującej używania nazwy – Kraków. Zniemczonych zostało wiele nazw ulic, placów i mostów, a z herbu Krakowa usunięto orła polskiego. Niemcy zniszczyli również symbole polskości, których nie widać już na prezentowanym planie – pomniki: Grunwaldzki, Mickiewicza i Kościuszki.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

 

KRAKAU, Blatt 5 Nr.

Rok wydania: 1944
Adres wydawniczy: Der Stadthauptmann der Stadt Krakau Stadtmessungsamt - Druck Kr. K. Verm. A.
Rodzaj mapy:
Skala: 1:10000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: duża
Język: niemiecki
Technika wykonania: litografia czarno-biała
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach (H19-H33) i kolumnach (R18-R31)
Format: ramka: 910 x 765, arkusz: 940 x 825 (mm)
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 9

Pin It on Pinterest

Share This