1924, Nowy Plan Miasta Krakowa

Plan ukazał się w 1924 r. nakładem Księgarni Jana Czerneckiego w Krakowie, a grafikę wykonał zakład litograficzny Kazimierza Rogalskiego. Jego autorem jest Biuro pomiaru miast Ing. Wiktora Skołyszewskiego w Krakowie. Nie przedstawia on Krakowa w pełnych granicach, które rozszerzono w latach 1910-1915, a jedynie obejmuje swym zasięgiem centralną przestrzeń miasta, podobnie jak większość turystycznych planów Krakowa wydanych na przełomie XIX i XX wieku. Na planie przedstawiono sieć rzeczną, place, parki i ulice z podaniem ich nazw. Zaznaczono także nazwy dzielnic, przebieg linii kolei żelaznej oraz sieć tramwaju elektrycznego. W zabudowie wyróżniono obrysy kościołów oraz ważniejszych obiektów użyteczności publicznej z numeracją odnoszącą się do skorowidza zamieszczonego na marginesie planu.

Plan przedstawia tą samą treść co jego wcześniejsze wydanie z 1916 r. (Nr kat. 68) i zawiera wiele zdezaktualizowanych informacji. Uaktualniono jedynie przebieg sieci tramwajowej, zaznaczono kolejowy dworzec towarowy (powstał w 1913 r.). Przemianowano nazwę ulicy Kilińskiego na Aleje Słowackiego, ulicę Piotra Michałowskiego wraz z ulicą Żabią na Aleje Mickiewicza, ulicę Starowiślną na ulicę Piątego Listopada, a w dzielnicy Dębniki ulicę Ogrodową na ulicę Różaną, ulicę Podgórską na ulicę Barską, ulicę Pocztową na ulicę Zamkową oraz ulicę Mickiewicza na ulicę Sandomierską. Pozostałe nazewnictwo krakowskich ulic, szczególnie w dzielnicy Podgórze, nie zostało niestety uaktualnione i dzięki temu na planie Krakowa widzimy dwie ulice Krakowskie, Mickiewicza i Słowackiego.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

PLAN MIASTA KRAKOWA ORAZ WSKAZÓWKI DLA PRZYJEZDNYCH

Rok wydania: 1924
Autor: Biuro pomiaru miast Ing. Wiktora Skołyszewskiego. Kraków, św. Jana 14
Adres wydawniczy: Nakładem Księgarni Jana Czerneckiego w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:10000
Orientacja: W - zachodnia
Dokładność kartometryczna: bardzo mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach cyframi, w kolumnach literami
Format: ramka: 470 x 325, arkusz: 700 x 500 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 69

Pin It on Pinterest

Share This