1916, Nowy Plan Miasta Krakowa

Plan został wydany w 1916 r. nakładem Księgarni Jana Czerneckiego w Krakowie, a grafikę wykonał zakład litograficzny Kazimierza Rogalskiego. Jego autorem jest Biuro pomiaru miast Ing. Wiktora Skołyszewskiego w Krakowie. Plan został załączony do “Ilustrowanego przewodnika po Krakowie, po jego kościołach, pałacach, muzeach, bibliotekach, muzeach miejskich i starożytnych domach” autorstwa Ludwika Stasiaka. Nie przedstawia on Krakowa w pełnych granicach, które rozszerzono w latach 1910-1915, a jedynie obejmuje swym zasięgiem centralną przestrzeń miasta, podobnie jak większość turystycznych planów Krakowa wydanych na przełomie XIX i XX wieku.

Na planie przedstawiono sieć rzeczną, place, parki i ulice z podaniem ich nazw. Zaznaczono także nazwy dzielnic, przebieg linii kolei żelaznej oraz sieć tramwaju elektrycznego. W zabudowie wyróżniono obrysy kościołów oraz ważniejszych obiektów użyteczności publicznej z numeracją odnoszącą się do skorowidza zamieszczonego w przewodniku.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

NOWY PLAN MIASTA KRAKOWA

Rok wydania: 1916
Autor: Biuro pomiaru miast Ing. Wiktora Skołyszewskiego. Kraków, św. Jana 14
Adres wydawniczy: Nakładem Księgarni Jana Czerneckiego w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:10000
Orientacja: W - zachodnia
Dokładność kartometryczna: bardzo mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach literami, w kolumnach cyframi
Format: ramka: 478 x 328, arkusz: 496 x 348 (mm)
Bibliografia:
- Stasiak Ludwik, 1916. Ilustrowany przewodnik po Krakowie, po jego kościołach, pałacach, muzeach, bibliotekach, muzeach miejskich i starożytnych domach. Kraków. Nakładem księgarni J. Czerneckiego, drukarnia Prawdy.
- Władysław Tadeusz Wisłocki, 1919. Bibliografia bibliofilstwa i bibliografii polskiej za lata 1914—1917. Nakładem Wydawnictwa »Exlibris« z Drukarni Jakubowskiego i sp., Lwów, Piekarska 11.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 68

Pin It on Pinterest

Share This