1939, Nowy Plan Miasta Krakowa

Bardzo rzadko spotykany plan Krakowa autorstwa Zdzisława Czaczko, krakowskiego artysty grafika i ilustratora. Został wydany nakładem autora, w stosunkowo małej liczbie egzemplarzy, w pierwszych miesiącach po wkroczeniu wojsk okupacyjnych do Krakowa. Nazewnictwo placów i ulic jest polskie, natomiast tytuł planu i objaśnienia umownych znaków w legendzie oraz wszelkie dodatkowe informacje są dwujęzyczne – polskie i niemieckie. Również cena planu określona została w polskiej (50 groszy) i niemieckiej (25 fenigów) walucie.

W treści planu zaznaczono nazwy dzielnic miasta, sieć rzeczną, place, parki i ulice, przebieg linii kolejowych oraz sieć tramwajową. W zabudowie wyróżniono obrysy ważniejszych obiektów sakralnych oraz wskazano muzea i szpitale. Na planie zauważyć można naszkicowany odręcznie niebieską kredką obszar krakowskiego getta, które niemieckie władze okupacyjne utworzyły w dzielnicy Podgórze w marcu 1941 r.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

NOWY PLAN MIASTA KRAKOWA / NEUER PLAN DER STADT KRAKAU

Rok wydania: 1939
Autor: Zdzisław Czaczko
Adres wydawniczy: VERLAG: Zdzisław Czaczko Kunstgraphiker, Krakau Tarnowskigasse 1a
Rodzaj mapy:
Skala: 1:15000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: bardzo mała
Język: polski, niemiecki
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach cyframi, w kolumnach literami
Format: ramka: 484 x 325 mm, arkusz: 488 x 335 mm
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 83

Pin It on Pinterest

Share This