1942, Plan der Stadt Krakau

Plan stanowi załącznik do niemieckiego przewodnika “Führer durch die Stadt Krakau” autorstwa Heinricha Kurtza. Ukazał się w Krakowie w 1942 r. nakładem Buchverlag Deutscher Osten. Autor przewodnika był redaktorem miesięcznika „Das Generalgouvernement”. Pismo to było przeznaczone dla ludności niemieckiej, zamieszkującej ziemie Generalnej Guberni i stanowiło organ hitlerowskiej propagandy. Podobną propagandową rolę odgrywał jego przewodnik, który był skierowany do niemieckich turystów oraz osób przybywających do Krakowa z III Rzeszy w celu objęcia stanowisk w urzędach Generalnej Guberni.

Pierwowzorem tego planu były liczne turystyczne opracowania kartograficzne z okresu międzywojennego wykonane przez Budownictwo Miejskie w Krakowie. W treści planu zaznaczono sieć rzeczną, place, parki i ulice, przebieg linii kolejowych oraz sieć tramwajową. W zabudowie wyróżniono obrysy ważniejszych obiektów użyteczności publicznej. Na planie pojawiło się niemieckie nazewnictwo, będące świadectwem rozpoczętej w 1941 r. germanizacji miasta. Plan przedstawia miasto Kraków jeszcze w przedwojennych granicach, mimo że w lipcu 1941 r. ówczesny hitlerowski rząd Generalnego Gubernatorstwa rozszerzył jego granice o podmiejskie gminy i miejscowości. Rozszerzone granice miasta zostały pokazane na pobocznej mapie “GROSS KRAKAU”.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

PLAN DER STADT KRAKAU

Rok wydania: 1942
Autor: Autor przewodnika Heinrich Kurtz. Autor planu nieznany.
Adres wydawniczy: Buchverlag Deutscher Osten
Rodzaj mapy:
Skala: 1:15000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: bardzo mała
Język: niemiecki
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach literami, w kolumnach cyframi
Format: ramka: 582 x 528 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
- Heinrich Kurtz, 1942. Führer durch die Stadt Krakau. Buchverlag Deutscher Osten.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 78

Pin It on Pinterest

Share This