1936, Plan turystyczno-orientacyjny miasta Krakowa

Bardzo rzadko spotykany plan Krakowa autorstwa Stanisława Zamoyskiego. Został wydany w czerwcu 1936 r. nakładem Instytutu Wydawnictw Propagandowych Miasta Krakowa w stosunkowo małej liczbie egzemplarzy. W lewym górnym narożniku planu umieszczona została legenda oraz stylizowany herb miasta, a poniżej skorowidz 115 gmachów i zabytków.

W treści planu zaznaczono sieć rzeczną, place, parki i ulice, przebieg linii kolejowych oraz sieć tramwajową z przystankami. W zabudowie wyróżniono obrysy ważniejszych obiektów turystycznych z ich odnośnikami do skorowidza. Dodatkowo wzorując się na metodzie “Pharusa”, wrysowano w treść planu miniatury charakterystycznych budowli, stanowiących w przestrzeni miejskiej punkty odniesienia, podobnie jak latarnie na morzu (nazwa Pharus w wielu językach oznacza latarnię morską i wywodzi się od aleksandryjskiej wyspy Faros (Pharos) na której znajdowała się potężna starożytna latarnia). Wkomponowanie miniatur miejskich budowli miało zapewnić lepszą czytelność i przejrzystość planów oraz spowodować złudzenie trójwymiarowości. Na rewersie planu zamieszczono liczne reklamy.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

PLAN TURYSTYCZNO-ORJENTACYJNY MIASTA KRAKOWA WRAZ Z PRZEWODNIKIEM PO KRAKOWIE

Rok wydania: 1936
Autor: Stanisław Zamoyski
Adres wydawniczy: Instytut Wydawnictw Propagandowych Miasta Krakowa / Drukarnia J. Fischera, ul. Grodzka 62 w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:11000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: bardzo mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, pojedyncza
Format: ramka: 678 x 480, arkusz: 690 x 490 (mm)
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 88

Pin It on Pinterest

Share This