1934, Plan Lasu Wolskiego

Turystyczny plan Lasu Wolskiego wydany w 1934 r. przez Zakłady Graficzne STYL w Krakowie. Autorem planu jest Adam Launer, archiwariusz Budownictwa miejskiego oddz. B. w Krakowie, a wykonał go na podstawie zdjęcia topograficznego sporządzonego przez mierniczego przysięgłego inż. Marcelego Skibkę.

Las Wolski to ulubione miejsce wypoczynku mieszkańców Krakowa. Jest pomnikiem wspaniałomyślnej ofiarności publicznej Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Krakowa. Instytucja ta zakupiła w 1917 r. od Książąt Czartoryskich Las Wolski i ofiarowała go gminie Kraków celem stworzenia wielkiego parku ludowego. Park położony jest niezwykle malowniczo na wzgórzach, ponad wstęgą wijącej się Wisły, u stóp wzniesionego na Sowińcu Kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego, w pobliżu słynnego klasztoru OO. Kamedułów. W jego centralnej części znajduje się założony w 1929 r. zwierzyniec. W 1934 r. Las Wolski obejmował 332 ha, a obecnie jego powierzchnia wynosi 419 ha.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

PLAN LASU WOLSKIEGO PARKU STOŁ. KRÓL. M. KRAKOWA z r. 1934

Rok wydania: 1934
Autor: Adam Launer
Adres wydawniczy: Zakłady Graficzne STYL w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:18000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, pojedyncza
Format: ramka: 200 x 143, arkusz: 210 x 159 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
- Łukaszewicz Karol, 1939. Przewodnik po zwierzyńcu w Lesie Wolskim. Zarząd Miejski w Krakowie ; Księgarnia "Nauka i Sztuka" Stefan Kamiński, Kraków.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 50

Pin It on Pinterest

Share This