1939, Najnowszy plan miasta Krakowa

Ten turystyczny plan Krakowa autorstwa Jerzego Borkowskiego ukazał się w 1938 r. Był załącznikiem do drugiego wydania przewodnika “Kraków: Bielany – Tyniec – Ojców – Grodzisko – Pieskowa Skała – Wieliczka” autorstwa Aleksandra Hrebeniuka. Niniejszy egzemplarz pochodzi z 1939 r. Został wydany nakładem Księgarni i Antykwarni “Nauka i Sztuka” w Krakowie. Przedstawia on bardzo schematycznie centralny obszar Krakowa. Skromna treść planu pokazuje ulice i place z ich nazewnictwem, przebieg linii kolejowej, rzekę Wisłę oraz nazwy dzielnic miasta. W zabudowie wyróżniono obrysy ważniejszych obiektów użyteczności publicznej.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

Najnowszy plan miasta Krakowa / Wycinek "Śródmieście" stoł. król. miasta Krakowa

Rok wydania: 1939
Autor: Jerzy Borkowski
Adres wydawniczy: Księgarnia "Nauka i Sztuka" w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:13000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: bardzo mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia czarno-biała
Ramka: zwykła, pojedyncza
Format: ramka: 252 x 302 mm, arkusz: 285 x 345 mm
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 81

Pin It on Pinterest

Share This