1942, Krakau

Plan pochodzi z niemieckiego przewodnika “Führer durch die Stadt Krakau” autorstwa Heinricha Kurtza. Ukazał się w Krakowie w 1942 r. nakładem Buchverlag Deutscher Osten. Autor przewodnika był redaktorem miesięcznika „Das Generalgouvernement”. Pismo to było przeznaczone dla ludności niemieckiej, zamieszkującej ziemie Generalnej Guberni i stanowiło organ hitlerowskiej propagandy. Podobną propagandową rolę odgrywał jego przewodnik, który był skierowany do niemieckich turystów oraz osób przybywających do Krakowa z III Rzeszy w celu objęcia stanowisk w urzędach Generalnej Guberni. Do przewodnika załączony był jeszcze jeden większy plan Krakowa (Nr kat. 78).

Plan przedstawia bardzo schematycznie centralny obszar Krakowa. Skromna treść z niemieckim nazewnictwem pokazuje przebieg ulic i lini kolejowej, place oraz fragment Wisły. W zabudowie ponumerowano i wyróżniono obrysy ważniejszych obiektów turystycznych z ich odnośnikami do tekstu przewodmika.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

Krakau

Rok wydania: 1942
Autor: Autor przewodnika Heinrich Kurtz. Autor planu nieznany.
Adres wydawniczy: Buchverlag Deutscher Osten
Rodzaj mapy:
Skala: 1:8500
Orientacja: W - zachodnia
Dokładność kartometryczna: bardzo mała
Język: niemiecki
Technika wykonania: litografia czarno-biała
Ramka: zwykła, pojedyncza
Format: ramka: 207 x 134 mm, arkusz: 227 x 176 mm
Bibliografia:
- Heinrich Kurtz, 1942. Führer durch die Stadt Krakau. Buchverlag Deutscher Osten.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 79

Pin It on Pinterest

Share This