1941, Plan der Stadt Krakau

Niemieckojęzyczny “Plan der Stadt Krakau” ukazał się podczas niemieckiej okupacji Krakowa, najprawdopodobniej w 1941 r. Został wydany nakładem Wydawnictwa Księgarni Salonu Malarzy Polskich (Salon Polnischer Maler), a jego autorem jest Adam Launer, archiwariusz Budownictwa miejskiego oddz. B. w Krakowie.
Jego pierwowzorem był wydany w 1939 r. plan “Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” (Nr kat. 70) oraz plan z 1940 r. “Stadtplan von Krakau” (Nr kat. 71). W porównaniu do wcześniejszych wydań możemy na nim zauważyć niemieckie nazewnictwo, będące świadectwem postępującej germanizacji miasta. Rozpoczęła się ona w sierpniu 1941 r. obwieszczeniem o nakazie używania nazwy miasta – Krakau i jednocześnie zakazującej używania nazwy – Kraków. Zniemczonych zostało wiele nazw ulic. Na planie możemy między innymi zobaczyć przemianowanie ulicy Prądnickiej na Robert Koch Strasse, Alei 29-Listopada na Kielcerstrasse, ulicy Lubicz na Bahnhofstrasse, ulicy Szlak na Prasidiumsstrasse, ulicy Potockiego na Ostrung, ulicy Dunajewskiego na Westring, ulicy Basztowej na Wehrmachtstrasse, ulicy Siemiradzkiego na Polizei Strasse, ulicy Kazimierza Wielkiego na Kattowitzerstrasse, Alei Mickiewicza na Aussenring, ulicy Kościuszki na Glatzerstrasse, ulicy Limanowskiego na Tarnowerstrasse, ulicy Kalwaryjskiej na Zakopanerstrasse i ulicy Ks. Józefa na Bielitzerstrasse.

Plan przedstawia szczytowy rozwój przestrzenny miasta okresu międzywojennego będący efektem wprowadzania w życie przyjętego na przełomie lat 20. i 30. ogólnego planu regulacji i rozbudowy Krakowa. Na planie zaznaczono sieć rzeczną, place, parki i ulice z podaniem ich nazw. Zamieszczono także nazwy i numery poszczególnych dzielnic miasta, przebieg linii kolejowych oraz sieć tramwajową. W zabudowie wyróżniono obrysy kościołów oraz ważniejszych obiektów użyteczności publicznej.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

PLAN DER STADT KRAKAU

Rok wydania: 1941
Autor: Adam Launer
Adres wydawniczy: Salon Malarzy Polskich (Salon Polnischer Maler)
Rodzaj mapy:
Skala: 1:15000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: niemiecki
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach cyframi, w kolumnach literami
Format: ramka: 730 x 532, arkusz: 742 x 566 (mm)
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 72

Pin It on Pinterest

Share This