1939, Stołeczne Królewskie Miasto Kraków

Plan “Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” ukazał się w 1939 r., w przededniu wybuchu II wojny światowej. Został wydany nakładem Wydawnictwa Księgarni Salonu Malarzy Polskich w Zakładach Reprodukcyjnych “Akropol” w Krakowie. Jego autorem jest Adam Launer, archiwariusz Budownictwa miejskiego oddz. B. w Krakowie. W prawym górnym rogu planu zamieszczono mapę poboczną: “Las Wolski, Park Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” (Nr kat. 73).

 

Plan przedstawia szczytowy rozwój przestrzenny miasta okresu międzywojennego będący efektem wprowadzania w życie przyjętego na przełomie lat 20. i 30. ogólnego planu regulacji i rozbudowy Krakowa. Na planie zaznaczono sieć rzeczną, place, parki i ulice z podaniem ich nazw. Zamieszczono także nazwy i numery poszczególnych dzielnic miasta, przebieg linii kolejowych oraz sieć tramwajową. W zabudowie wyróżniono obrysy kościołów oraz ważniejszych obiektów użyteczności publicznej.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

NOWY PLAN KRAKOWA / PLAN LASU WOLSKIEGO

Rok wydania: 1939
Autor: Adam Launer
Adres wydawniczy: Wydawnictwo Księgarni Salonu Malarzy Polskich w Krakowie / Druk: Zakłady Reprodukcyjne "Akropol" w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:15000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach cyframi, w kolumnach literami
Format: ramka: 730 x 532, arkusz: 740 x 544 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 70

Pin It on Pinterest

Share This