1931, Plan miasta Krakowa

Autorem planu jest Adam Launer, archiwariusz Budownictwa miejskiego oddz. B. w Krakowie. Plan został wydany w 1931 r. nakładem Wydawnictwa Chrześcijańskiego Frontu Gospodarczego w zakładzie litograficznym Kazimierza Rogalskiego w Krakowie. Nie obejmuje on Krakowa w pełnych granicach, ale wystarczająco dobrze ukazuje układ urbanistyczny centrum miasta. Na planie przedstawiono sieć rzeczną, place, parki i ulice z podaniem ich nazw oraz granice miasta. W zabudowie wyróżniono obrysy ważniejszych obiektów użyteczności publicznej. W treści planu zaznaczono także numery i nazwy dzielnic, przebieg linii tramwajowych, kolejowych oraz kościoły.

W kalendarium Krakowa 1931 rok zapisał się między innymi rozpoczęciem budowy nowego gmachu Biblioteki Jagiellońskiej, Domu im. J. Piłsudskiego w Oleandrach oraz Domu Śląskiego przy ul. Pomorskiej. W połowie roku na prezydenta Krakowa został wybrany Władysław Belina-Prażmowski. Liczba mieszkańców Krakowa w tym czasie wynosiła około 219.300 osób.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

PLAN MIASTA KRAKOWA STAN Z ROKU 1931

Rok wydania: 1931
Autor: Adam Launer
Adres wydawniczy: Wydawnictwo Chrześcijańskiego Frontu Gospodarczego / Litografia i druk Kazimierz Rogalski (Kraków)
Rodzaj mapy:
Skala: 1:10000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach cyframi, w kolumnach literami
Format: ramka: 572 x 434, arkusz: 590 x 445 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 52

Pin It on Pinterest

Share This