1925, Plan orientacyjny stołecznego królewskiego miasta Krakowa

Orientacyjny plan stołecznego królewskiego miasta został opracowany przez inżynierów Józefa Brosia i Henryka Wojciechowskiego w kwietniu 1925 r, Wydano go nakładem Banku Odbudowy Nieruchomości „BON” w drukarni Zakładu Graficznego „Ryngraf” co potwierdza pieczęć umieszczona nad tytułem planu. Plan stanowił załącznik do “Skorowidza Rzeczypospolitej Polskiej i księgi adresowej miasta Krakowa” z 1926 r. o czym świadczy tekst zamieszczony pod podziałką mapy “Prawo reprod zastrzeżone dla Wyd. “Skorowidza“”.

Plan ukazuje granice międzywojennego Krakowa. Na planie umieszczono siatkę kwadratów i oznaczenia skorowidzowe, a kolorami oznaczono poszczególne dzielnice miasta.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

Plan orientacyjny stołecznego królewskiego miasta KRAKOWA

Rok wydania: 1925
Autor: Józef Broś, Henryk Wojciechowski
Adres wydawniczy: Nakład Banku Odbudowy Nieruchomości „BON” / Drukarnia Zakłady Graficzne „Ryngraf”
Rodzaj mapy:
Skala: 1:10000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach cyframi, w kolumnach literami
Format: ramka: 1098 x 757, arkusz: 1170 x 842 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
- Skorowidz Rzeczypospolitej Polskiej i księga adresowej miasta Krakowa 1926. Gmina Stoł. Król. Miasta Krakowa i Towarzystwo Właścicieli Realności Wielkiego Krakowa Drukarnia "Grafia" Kraków.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 96

Pin It on Pinterest

Share This