1838, Rzeczpospolita Krakowska

Mapa pochodzi z ilustrowanej encyklopedii zatytułowanej “Bilder-Conversations-Lexikon” wydanej w 1838 r. przez niemieckiego wydawcę Friedricha Arnolda Brockhausa. Ma charakter bardzo poglądowy i obejmuje swym zasięgiem Kraków wraz z okolicami, które w pierwszej połowie XIX wieku weszły w skład tak zwanej Rzeczpospolitej Krakowskiej, namiastki niezależnego państwa polskiego.

W treści mapy przedstawiono z licznymi błędami językowymi nazwy większych miejscowości i rzek, hydrografię, ważniejsze drogi oraz granicę państwa, której bieg szczególnie północny wrysowano bardzo nieprecyzyjnie. Rzeczpospolita Krakowska od północy i od wschodu graniczyła z Królestwem Polskim, granicę południową z Galicją wyznaczał bieg rzeki Wisły, a zachodnią z Prusami rzeka Przemsza.

Na 657 stronie encyklopedii, w tekście opisującym Rzeczpospolitą Krakowską możemy przeczytać, że “Kraków jest miastem zaniedbanym z wyboistymi i brudnymi ulicami. Posiada 33.000 mieszkańców, w tym 10.230 Żydów. Wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Krakowskiej jest 123.000, zamieszkują oni dwa miasta, dwa miasteczka targowe oraz 200 wsi“.

 

Rzeczpospolita Krakowska, zwana także Wolnym, Niepodległym i Ściśle Neutralnym Miastem Kraków i jego Okręgiem, została utworzona traktatem na kongresie pokojowym w Wiedniu w 1815 r. z inicjatywy cara Aleksandra I. Kontrolę nad polityką zagraniczną zapewniły sobie trzy sąsiadujące mocarstwa: Imperium Rosyjskie, Królestwo Prus i Cesarstwo Austrii wyznaczając swych komisarzy, których uprawnienia i wpływ na bieg wydarzeń rósł z biegiem lat. Rzeczpospolita Krakowska przetrwała do 1846 r., kiedy to po powstaniu krakowskim wcielono jej obszar do monarchii habsburskiej.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

KRAKAU

Rok wydania: 1838
Autor: Friedrich Arnold Brockhaus
Adres wydawniczy: F. A. Brockhaus-Verlag, Leipzig
Rodzaj mapy:
Skala: 1:95000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: bardzo mała
Język: niemiecki
Technika wykonania: litografia czarno-biała
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami współrzędnych geograficznych co 15', graficznie oznaczone w ramce wewnętrznej co 5'
Format: ramka: 175 x 104, arkusz: 200 x 120 (mm)
Bibliografia:
- Friedrich Arnold Brockhaus, 1838. Bilder-Conversations-Lexikon für das deutsche Volk, Band 2, S. 657, Leipzig.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 32

Pin It on Pinterest

Share This