1940, Krakau, Hauptstadt des deutschen Generalgouvernements Polen

Plan stanowi załącznik do niemieckiego przewodnika “Krakau, Hauptstadt des deutschen Generalgouvernements Polen – Mit unseren Augen gesehen” wydanego pod redakcją G. Sappok, J. Swart i H. Weidhaas. Ukazał się w Lipsku w 1940 r. nakładem Verlag S. Hirzel. Autorami planu są H. Weidhaas i G. Sappok. Wzorowali się oni na wcześniejszym planie “Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” (Nr kat. 70) opracowanym w 1939 r. przez Adama Launera, archiwariusza Budownictwa miejskiego oddz. B. w Krakowie. Przewodnik wraz z planem prezentuje Kraków jako stolicę Generalnego Gubernatorstwa utworzonego przez Hitlera na mocy dekretu z 12 X 1939 r.

Przewodnik był skierowany do niemieckich turystów oraz osób przybywających do Krakowa z III Rzeszy objąć stanowiska w urzędach Generalnej Guberni. W propagandowej przedmowie przewodnika możemy przeczytać zapowiedź rozpoczynającej się germanizacji dawnej stolicy Polski:

“Po zwycięstwie naszego dumnego Wehrmachtu, Kraków, stolica niemieckiego Generalnego Gubernatorstwa Polski, ponownie stał się centrum niemieckiej twórczości kulturalnej na wschodzie. Zachowanie w naszej pamięci świadectw niemieckiej potęgi, z 400-letniej niemieckiej przeszłość tego miasta, jest celem tego przewodnika”.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

Krakau, Hauptstadt des deutschen Generalgouvernements Polen

Rok wydania: 1940
Autor: Hermann Weidhaas i Gerhard Sappok
Rodzaj mapy:
Skala: 1:13600
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: niemiecki
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, pojedyńcza z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach cyframi, w kolumnach literami
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 74

Pin It on Pinterest

Share This