1943, Kraków wg Baedekera

Plan kończący serię jednolitych turystycznych planów Krakowa, które wydawane były przez niemieckie wydawnictwo Karla Baedekera, a opracowywane na jego zamówienie przez Geographische Anstalt Wagner & Debes w Lipsku. Pochodzi z przewodnika zatytułowanego “Baedeker’s Generalgouvernement“, a datowany jest na IV 1943 r. W przewodniku Kraków został przedstawiony jako stolica Generalnego Gubernatorstwa utworzonego przez Hitlera na mocy dekretu z 12 X 1939 r. Publikacja ta była skierowana do niemieckich turystów oraz osób przybywających do Krakowa z III Rzeszy objąć stanowiska w urzędach Generalnej Guberni.

W porównaniu do wcześniejszych wydań (Nr kat. 18192021) jego zasięg od strony zachodniej został powiększony o około 600 metrów, dzięki czemu plan objął swym zasięgiem Dębniki oraz Czarną Wieś i część Łobzowa. Zaznaczono również w blokach i kompleksach zabudowę Ludwinowa oraz Podgórza. W nazwach ulic i placów możemy zauważyć zmianę nazewnictwa ale wciąż pozostało wiele polsko brzmiących nazw. W stosunku do poprzednich wydań planu zmieniono również wykaz obiektów oznaczonych na planie liczbami: 1. Kościół św. Wojciecha, 2. Kościół św. Idziego, 3. Kościół św. Anny, 4. Kościół św. Barbary, 5. Brama Floriańska, 6. Kościół św. Józefa, 7. Kościół św. Norberta, 8. Kościół Przemienienia Pańskiego, 9. Ratusz, i 10. Barbakan.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

KRAKAU

Rok wydania: 1943
Autor: Karl Baedeker
Adres wydawniczy: Verlag von Karl Baedeker, Geographische Anstalt Wagner & Debes, Leipzig
Rodzaj mapy:
Skala: 1:25000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: niemiecki
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach cyframi, w kolumnach literami
Format: ramka: 120 x 145, arkusz: 130 x 155 (mm)
Bibliografia:
- Karl Baedeker, 1943. Baedeker’s Generalgouvernement. Verlag von Karl Baedeker, Leipzig.
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 22

Pin It on Pinterest

Share This