1887, Kraków wg Baedekera

Plan pochodzi z anglojęzycznej edycji przewodnika turystycznego zatytułowanego “Baedeker’s Southern Germany and Austria, including Hungary and Transylvania“ wydanego w 1887 r. Należy on do serii jednolitych planów Krakowa, które wchodziły w skład przewodników turystycznych wydawanych przez Karla Baedekera. Plany Krakowa pojawiły się w wielu wydaniach “bedekerów”. Opracowywane były na zamówienie przez Geographische Anstalt Wagner & Debes w Lipsku. Kolejne wydania planu Krakowa, które pojawiały się co kilka lat, miały jednolitą formę graficzną, a treść map za każdym razem była uaktualniana. Dzięki temu mamy dziś możliwość ich porównania i prześledzenia rozwoju przestrzennego Krakowa oraz zaobserwowania zmian jakie zachodziły w jego przestrzeni.

Niniejszy plan jest pierwszym wydaniem planu Krakowa w nowej dwukolorowej szacie graficznej, który zasatąpił dotychczasową czarnobiałą litografię z 1863 r. (Nr kat. 18). W porównaniu do swojego poprzednika plan cechuje się niestety mniejszą szczegułowością oraz bardziej zgeneralizowaną treścią pomimo zastosowania większej skali. Plan obejmuje swym zasięgiem przestrzeń miasta w obrębie Plant, Stradom, Kazimierz, Nowy Świat, Piasek, Kleparz i Wesołą. W sieci wodnej przedstawiono Wisłę, Rudawę z rozgałęziami oraz kilka stawów. Możemy też zobaczyć zanikającą Starą Wisłę z częściowo zasypanem korytem w miejscu której powstały Planty Dietlowskie. Zabudowę w śródmieściu przedstawiono w blokach i kompleksach wyróżniając obrysy ważniejszych obiektów, a na pozostałym obszarze zaznaczono obrys pojedynczych budowli. Zaznaczono również linię kolejową oraz północny fragment przebiegu pierwszego pierścienia umocnień Twierdzy Kraków. W nazwach ulic i dzielnic zachowano polskie brzmienie.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

KRAKAU

Rok wydania: 1887
Autor: Karl Baedeker
Adres wydawniczy: Verlag von Karl Baedeker, Coblenz, Geographische Anstalt Wagner & Debes, Leipzig
Rodzaj mapy:
Skala: 1:25000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: niemiecki
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach cyframi, w kolumnach literami
Format: ramka: 98 x 147 mm, arkusz: 105 x 158 mm
Bibliografia:
- Karl Baedeker, 1887. Baedeker’s Southern Germany and Austria, including Hungary and Transylvania. Karl Baedeker Publisher, Leipsic
Źródło: własna kolekcja
Numer katalogowy: 19

Pin It on Pinterest

Share This