1911, Planty Krakowskie

1911, Planty Krakowskie

Plan przedstawiający “Planty krakowskie w początku roku 1911” stanowił załącznik do monografii Franciszka Kleina zatytułowanej “Planty Krakowskie“. Ma on charakter inwentaryzacji architektonicznej ukazującej zagospodarowanie przestrzenne ówczesnych Plant,...
1905, Plan Wielkiego Krakowa

1905, Plan Wielkiego Krakowa

“Plan położenia siedemnastu gmin okalających miasto Kraków” stanowi załącznik do elaboratu sporządzonego w 1905 r. przez Magistrat Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, a zatytułowanego “Wielki Kraków. Studya do rozprawy przyłączenia gmin...
1904, Projekt przekopu Wisły pod Krakowem

1904, Projekt przekopu Wisły pod Krakowem

Plan pochodzi z publikacji zatytułowanej “Sprawozdanie o projekcie przekopu Wisły pod Krakowem” autorstwa prof. Tadeusza Sikorskiego, referenta technicznego miejskiej Komisyi dla spraw kanałów spławnych i budowy portu pod Krakowem. Sprawozdanie to w 1904 r....
1876, Stara Wisła

1876, Stara Wisła

Plan pochodzi z publikacji zatytułowanej “Projekt uregulowania Starej Wisły w ogólnych zarysach” autorstwa Macieja Moraczewskiego, dyrektora Urzędu Budownictwa Miejskiego w Krakowie w latach 1876–1881. Projekt ten został przedstawiony Komisyi...

Pin It on Pinterest