1905, Plan Wielkiego Krakowa

Plan położenia siedemnastu gmin okalających miasto Kraków” stanowi załącznik do elaboratu sporządzonego w 1905 r. przez Magistrat Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, a zatytułowanego “Wielki Kraków. Studya do rozprawy przyłączenia gmin sąsiednich do Krakowa“. Został sporządzony w biurze Budownictwa Miejskiego miasta Krakowa na podstawie mapy katastralnej Krakowa i gmin sąsiednich. W treści planu zaznaczono przebieg granic przyłączanych gmin, linię akcyzową i rejonu fortecznego Krakowa oraz rogatki miasta.

Koncepcja tak zwanego “Wielkiego Krakowa” była pomysłem przekształcenia Krakowa z prowincjonalnego miasta w nowoczesną europejską aglomerację. Zapoczątkował ją i forsował ówczesny prezydent Krakowa Juliusz Leo, a realizowana była poprzez radykalne rozszerzanie granic Krakowa i stopniowe włączanie w jego obręb sąsiednich gmin. Rozszerzenie granic miasta przebiegało w latach 1910-1915 i miało ono ogromny wpływ na dalszy, nowoczesny rozwój Krakowa.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

PLAN POŁOŻENIA siedemnastu gmin okalających miasto Kraków

Rok wydania: 1905
Autor: Plan wykonany przez Budownictwo Miejskie, miasta Krakowa. Autor planu nieznany.
Adres wydawniczy: Art. litografia K. Kranikowski w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:28800
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: średnia
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna
Format: ramka: 380 x 350, arkusz: 420 x 408 (mm)
Bibliografia:
- Wielki Kraków. Studya do rozprawy przyłączenia gmin sąsiednich do Krakowa. Magistrat Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa 1905.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 66

Pin It on Pinterest

Share This