1911, Kraków wg Baedekera

Kolejna edycja planu Krakowa pochodząca z przewodnika turystycznego Karla Baedekera. Plan został wydany w 1911 r. w anglojęzycznej edycji przewodnika zatytułowanej “Baedeker’s Austria-Hungary with excursions to Cetinje, Belgrade, and Bucharest“.

Treść mapy w stosunku do poprzedniego planu z 1910 r. (Nr kat. 29) nieznacznie się różni. Na Dębnikach, które w 1909 r. włączono do Krakowa, zmieniony został układ ulic i zaznaczono więcej obiektów budowlanych. Po raz piewrwszy pokazano też na planie fragment zabudowy Podgórza, które jeszcze do 1915 r. będzie samodzielnym miastem. Przemianowano nazwę ulicy biegnącej od podnóża Wawelu w kierunku ujścia Rudawy z ul. Nad Wisłą na ul. Powiśle. Usunięto też ze wzgórza wawelskiego oznaczenie szpitala wojskowego (przekazanie przez Austriaków zamku i całości wzgórza w ręce narodu polskiego nastąpiło w 1905 r.). W zamieszczonym wykazie obiektów użyteczności publicznej, CK Starostwo Krakowskie (Bezirkshauptmannschaft) zastąpiono Akademia Umiejętności (Akademie der Wissenschaften).

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

KRAKAU, KRAKÓW

Rok wydania: 1911
Autor: Karl Baedeker
Adres wydawniczy: Verlag von Karl Baedeker, Coblenz, Geographische Anstalt Wagner & Debes, Leipzig
Rodzaj mapy:
Skala: 1:25000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: niemiecki
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach cyframi, w kolumnach literami
Format: ramka: 98 x 147, arkusz: 105 x 158 (mm)
Bibliografia:
- Karl Baedeker, 1911. Baedeker’s Austria-Hungary with excursions to Cetinje, Belgrade, and Bucharest. Karl Baedeker Publisher, Leipzig
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 30

Pin It on Pinterest

Share This