1906, Plan Krakowa

Kolejna edycja Planu Krakowa wydanego w 1906 r. staraniem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Plan stanowił załącznik do przewodnika turystycznego opracowanego tym razem w formie książkowej i zatytułowanego “Kraków, Krótki przewodnik z planem miasta …“. Plan jest wierną kopią jego pierwszego wydania z 1900 r. (Nr kat. 54) jednak pomimo upływu kilku lat jego treść nie została uaktualniona. Jedyną różnicę stanowi brak na litografii siatki kwadratów i ramki mapy.

Z kart przewodnika możemy sie między innymi dowiedzieć, że w 1906 r. miasto Kraków liczyło około 100.800 mieszkańców, a łącznie z jego przedmieściami 150.000.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

PLAN KRAKOWA wydany przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Rok wydania: 1906
Adres wydawniczy: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa / Nakładem Drukarni "Czasu"
Rodzaj mapy:
Skala: 1:10000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: średnia
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: brak
Format: arkusz: 285 x 417 (mm)
Bibliografia:
- Michał Odlanicki-Poczobutt, 1981. Katalog dawnych map wielkoskalowych Krakowa z XVI—XIX wieku. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa, ss. 286.
- THiZK, 1906. Kraków, Krótki przewodnik z planem miasta wydany staraniem Towarzystwa Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa, ss. 36.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 61

Pin It on Pinterest

Share This