1900, Plan Krakowa

Plan ukazał się w 1900 r. staraniem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Wchodził w skład czterojęzycznego przewodnika wydanego w formie broszury. Opracowano go z myślą o turystach zagranicznych, którzy coraz liczniej zaczęli odwiedzać Kraków pod koniec XIX wieku. Przewodnik przedstawiał w języku polskim, francuskim, angielskim i niemieckim proponowany porządek zwiedzania miasta oraz wycieczki na Kopiec Kościuszki i do kopalni soli w Wieliczce. Na plan naniesiono siatkę kwadratów oznaczonych liczbowo i literowo w celu łatwiejszego odnalezienia obiektów opisywanych w przewodniku.

 

Plan obejmuje swym zasięgiem Kraków i Kazimierz oraz niewielki fragment otaczającego przedmieścia. W sieci komunikacyjnej zaznaczono ulice, place, mosty oraz linie kolejową. W sieci wodnej pokazano Wisłę i Rudawę z jej Młynówką. Zabudowę zwartą przedstawiono w blokach i kompleksach, zaznaczając obrysy ważniejszych budowli. Pomimo niewielkiego formatu, plan dość dokładnie przedstawia obraz przestrzeni XIX wiecznego Krakowa i jest uważany za jeden z najlepszych turystycznych opracowań z tamtego okresu.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

PLAN KRAKOWA wydany przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Rok wydania: 1900
Adres wydawniczy: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
Rodzaj mapy:
Skala: 1:10000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: średnia
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach cyframi, w kolumnach literami
Format: ramka: 276 x 396 mm, arkusz: 294 x 415 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
- Michał Odlanicki-Poczobutt, 1981. Katalog dawnych map wielkoskalowych Krakowa z XVI—XIX wieku. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa, ss. 286.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 60

Pin It on Pinterest

Share This