1920, Kraków

Interesujący pod względem graficznym turystyczny plan Krakowa autorstwa Stanisława Niewiadomskiego. Został wydany w 1920 r. nakładem Wydawnictwa Reprodukcji Graficznych w Krakowie. Wykonany jest w kształcie kolistej tarczy o średnicy 56 cm z wpisanymi na jej obwodzie nazwami ulic w układzie alfabetycznym. W celu ułatwienia wyszukiwania ulic na plan naniesiono promienistą siatkę z oznaczeniami liczbowymi i literowymi. W górnej części planu zamieszczono wykaz starych i nowych dzielnic miasta.

Kolisty plan obejmuje swym zasięgiem obszar o promieniu 3,4 km, ze środkiem położonym na terenie ogrodów Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Na plan naniesiono sieć rzeczną i granice dzielnic miasta. Zabudowę przedstawiono w blokach i kompleksach, zaznaczając obrysy ważniejszych obiektów oraz wskazując obszary gęsto, częściowo i mało zabudowane. W treści planu zaznaczono również pięć lini tramwajowych wraz z przystankami, linie kolejowe z dworcami, kościoły, hotele, poczty, teatry i kina.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2021. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

 

KRAKÓW

Rok wydania: 1920
Autor: Stanisław Niewiadomski
Adres wydawniczy: Wydawnictwo Reprodukcji Graficznych. Kraków, ul. Zwierzyniecka 21 / Art. Litografia Fr. Zieliński. Kraków ul. św. Marka 16
Rodzaj mapy:
Skala: 1:15000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: brak
Format: arkusz: 586 x 685 mm
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: własna kolekcja
Numer katalogowy: 51

Pin It on Pinterest

Share This