1933, Najnowszy Plan Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (I)

“Najnowszy Plan Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” jest jedną z wielu edycji tej mapy w okresie międzywojennym. Został wydany w 1933 r. nakładem Wydawnictwa Księgarni Salonu Malarzy Polskich i wydrukowany w Zakładach Reprodukcyjnych “Akropol” w Krakowie. Nawiązuje on formą, układem i treścią do wcześniejszego planu opracowanego przez Budownictwo Miejskie w Krakowie (Nr kat. 52). Rewers planu zawiera skorowidz z alfabetycznym wykazem alei, ulic, placów, kościołów i ważniejszych budynków w Krakowie korespondujący z naniesioną na planie siatką kwadratów oznaczonych liczbowo i literowo.

Ciekawostką tego planu jest przedstawienie nie tylko istniejących obiektów, ale również planowanych osiedli i układu nowych ulic. Obrazuje on wizję rozwoju miasta nakreśloną w ogólnym planie regulacji i rozbudowy Krakowa, który przyjęto na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Projekt urządzenia nowych ulic w Krakowie został przedstawiony na planie przerywaną linią. Projektowany układ dróg widoczny jest szczególnie na Dębnikach, a także w dzielnicach Półwsie, Czarna Wieś, Nowa Wieś i Krowodrza. Jak wiele udało sie z tych zamierzeń zrealizować możemy się przekonać przegladając prezentowany plan na tle współczesnych opracowań kartograficznych (przykład Dębnik).

NAJNOWSZY PLAN STOŁECZNEGO KRÓL. MIASTA KRAKOWA wykonany na podstawie zestawienia Budownictwa Miejskiego m. Krakowa

Rok wydania: 1933
Autor: Plan wykonany przez Budownictwo Miejskie, miasta Krakowa. Autor planu nieznany.
Adres wydawniczy: Wydawnictwo Księgarni Salonu Malarzy Polskich w Krakowie / Druk: Zakłady Reprodukcyjne "Akropol" w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:10000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach cyframi, w kolumnach literami
Format: ramka: 570 x 430, arkusz: 610 x 470 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 53

Pin It on Pinterest

Share This