1933, Najnowszy Plan Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (I)

“Najnowszy Plan Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” jest jedną z wielu edycji tej mapy w okresie międzywojennym. Został wydany w 1933 r. nakładem Wydawnictwa Księgarni Salonu Malarzy Polskich i wydrukowany w Zakładach Reprodukcyjnych “Akropol” w Krakowie. Nawiązuje on formą, układem i treścią do wcześniejszego planu opracowanego przez Budownictwo Miejskie w Krakowie (Nr kat. 52). Rewers planu zawiera skorowidz z alfabetycznym wykazem alei, ulic, placów, kościołów i ważniejszych budynków w Krakowie korespondujący z naniesioną na planie siatką kwadratów oznaczonych liczbowo i literowo.

Ciekawostką tego planu jest przedstawienie nie tylko istniejących obiektów, ale również planowanych osiedli i układu nowych ulic. Obrazuje on wizję rozwoju miasta nakreśloną w ogólnym planie regulacji i rozbudowy Krakowa, który przyjęto na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Projekt urządzenia nowych ulic w Krakowie został przedstawiony na planie przerywaną linią. Projektowany układ dróg widoczny jest szczególnie na Dębnikach, a także w dzielnicach Półwsie, Czarna Wieś, Nowa Wieś i Krowodrza. Jak wiele udało sie z tych zamierzeń zrealizować możemy się przekonać przegladając prezentowany plan na tle współczesnych opracowań kartograficznych (przykład Dębnik).

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

NAJNOWSZY PLAN STOŁECZNEGO KRÓL. MIASTA KRAKOWA wykonany na podstawie zestawienia Budownictwa Miejskiego m. Krakowa

Rok wydania: 1933
Autor: Plan wykonany przez Budownictwo Miejskie, miasta Krakowa. Autor planu nieznany.
Adres wydawniczy: Wydawnictwo Księgarni Salonu Malarzy Polskich w Krakowie / Druk: Zakłady Reprodukcyjne "Akropol" w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:10000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach cyframi, w kolumnach literami
Format: ramka: 570 x 430, arkusz: 610 x 470 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 53

Pin It on Pinterest

Share This