1898, Najnowszy Plan Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa

Plan opracował Wincenty Wdowiszewski, krakowski inżynier i historyk sztuki. Piastował urząd dyrektora Budownictwa miejskiego w Krakowie oraz był jednym z założycieli Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Plan przedstawia Kraków z podziałem na dzielnice w obrębie ówczesnych fortyfikacji. W jego treści zaznaczono kościoły i bożnice, budynki rządowe i gminne, hotele, zakłady publiczne oraz fortyfikacje okalające miasto. Wrysowano również przebieg linii tramwaju konnego z zaznaczeniem przystanków. Biegła ona z dworca kolejowego do mostu Podgórskiego ulicami: Lubicz, Basztową, Floriańską, Grodzką, Stradomską i Krakowską.

 

Na uwagę zasługuje staranność wykonania planu, dbałość o szczegóły oraz wysoka jakość odbitki litograficznej, którą wykonano w Cesarskiej i królewskiej nadwornej drukarni i zakładzie litograficznym Karola Prochaskiiego w Cieszynie. W narożnikach planu przedstawiono rysunki obiektów archtektonicznych: Zamek Królewski na Wawelu, Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego oddane do użytku w 1887 r., Teatr im. Juliusza Słowackiego (Teatr Nowy) otwary w 1893 r. oraz Pomnik Adama Mickiewicza odsłonięty w 1898 r.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

NAJNOWSZY PLAN KRÓLEWSKIEGO STOŁECZNEGO MIASTA KRAKOWA z wykreśleniem nowo powstałych ulic

Rok wydania: 1898
Autor: Wincenty Wdowiszewski
Adres wydawniczy: Nakładem księgarni J. M. Himmelblaua w Krakowie / Druk: Ces. i król. nadworna drukarnia i zakład litograficzny Karola Prochaski w Cieszynie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:6500
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: średnia
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna
Format: ramka: 462 x 673, arkusz: 503 x 709 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
- Michał Odlanicki-Poczobutt, 1981. Katalog dawnych map wielkoskalowych Krakowa z XVI—XIX wieku. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa, ss. 286.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 62

Pin It on Pinterest

Share This