1936, Kraków

Turystyczny plan Krakowa z okresu międzywojennego. Autorem planu jest Z. Zaremba, a wydany został przez Księgarnię Powszechną w 1936 r. Plan przedstawia szczytowy rozwój miasta w okresie międzywojennym będący efektem wprowadzania w życie przyjętego na przełomie lat 20. i 30. ogólnego planu regulacji i rozbudowy Krakowa. Nie obejmuje on Krakowa w pełnych granicach, ale wystarczająco dobrze ukazuje układ urbanistyczny centrum miasta.

Na planie przedstawiono sieć rzeczną, place, parki i ulice z podaniem ich nazw. W treści planu zaznaczono nazwy dzielnic, przebieg linii tramwajowych, kolejowych oraz kościoły, synagogi, urzędy pocztowe, a nawet toalety publiczne. W zabudowie ponumerowano i wyróżniono obrysy ważniejszych obiektów użyteczności publicznej z ich odnośnikami do skorowidza. Skorowidz znajduje się na rewersie planu i zawiera alfabetyczny wykaz alei, placów, rynków i ulic w Krakowie korespondujący z naniesioną na planie siatką kwadratów oznaczonych liczbowo i literowo. Na rewersie zamieszono ponadto ogólne informacje turystyczne oraz mapę poboczną okolic Krakowa w skali 1:300 000.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

NAJNOWSZY PLAN KRAKOWA

Rok wydania: 1936
Autor: Z. Zaremba
Adres wydawniczy: Księgarnia Powszechna w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:10000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach literami, w kolumnach cyframi
Format: ramka: 675 x 480, arkusz: 700 x 500 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 86

Pin It on Pinterest

Share This