1370, Plan miasta Kazimierza

Plan pochodzi z monografii zatytułowanej “Miasto Kazimierz i budowle akademickie w tem mieście“. Autorem publikacji jest Eustachy Ekielski, krakowski prawnik, notariusz i miłośnik historii Krakowa. Plan został wydany w 1869 r. przez Zakład Litograficzny Marcina Salba w Krakowie. Barwna litografia jest próbą rekonstrukcji prawdopodobnego obrazu przestrzeni miasta Kazimierza w czasach panowania króla Kazimierza Wielkiego, tj. około 1370 r. Plan został sporządzony na podstawie inwentaryzacji zachowanych do XIX wieku budowli starego Kazimierza oraz analizy historycznych źródeł pisanych.

Interesująca pod względem graficznym litografia przedstawia miasto Kazimierz w obrębie murów obronnych, a także Wawel ze Stradomiem oraz fragment Podgórza z widokiem na Górę Lasoty. Wewnątrz Kazimierza pokazano place i ulice wraz z ich nazwami. Zabudowę przedstawiono w blokach i kompleksach, wyróżniając miniaturowymi symbolami ważniejsze budowle, jak ratusz, bożnice, kościoły i klasztory. W sieci rzecznej pokazano ówczesny bieg głównego koryta Wisły i Wilgi, a także staw św. Sebastiana oraz Królewski (obecne Planty im. Floriana Nowackiego). Pokazane na planie obiekty objaśniono w legendzie mapy.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

Plan miasta Kazimierza dla zrozumienia stanu w jakim był prawdopodobnie za Kazimierza Wielkiego

Rok wydania: 1869
Autor: Eustachy Ekielski
Adres wydawniczy: Litografia "Czasu" Marcina Salba w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:8400
Orientacja: S - południowa
Dokładność kartometryczna: bardzo mała
Język: polski
Technika wykonania: litografia ręcznie kolorowa
Ramka: zwykła, pojedyncza
Format: ramka: 347 x 415, arkusz: 370 x 450 (mm)
Bibliografia:
- Ekielski Eustachy, 1869. Miasto Kazimierz i budowle akademickie w tem mieście. Nakł. autora. Drukarnia "Czasu" w Krakowie.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 35

Pin It on Pinterest

Share This