1944, Amtlicher Plan der Regierungsstadt Krakau

Druga edycja urzędowego planu stołecznego miasta Krakowa wydana w 1944 r. przez niemieckie władze okupacyjne – Der Stadthauptmann der Stadt Krakau Stadtmessungsamt (Miejski Urząd Geodezji Starostwa Powiatowego w Krakowie). Sporządzono go na podstawie przedwojennej mapy topograficznej w skali 1:25000. W treści planu zaznaczono obrysy ważniejszych budynków użyteczności publicznej oraz budowli sakralnych, drogi i ulice, mosty, dzielnice miasta, parki miejskie i lasy, tereny zielone, linie tramwajowe i kolejowe, hydrografię oraz rzeźbę terenu za pomocą warstwic. W prawym górnym rogu zamieszczono adnotację “Nur für den Dienstgebrauch!” (Tylko do użytku służbowego!), a każdy egzemplarz planu był ponumerowany gdyż należał do druków ścisłego zarachowania.

W porównianiu do pierwszego wydania z 1943 r. (Nr kat. 38) treść planu nieznacznie uaktualniono. Między innymi zanaczono nowopowstałą zabudowę oraz wrysowano kilka nowych dróg. Świadectwem postępującej germanizacji miasta jest pojawienie się na planie nowych zniemczonych nazw ulic. Przemianowanie nazw możemy szczególnie zauważyć w dzielnicy Czarna Wieś (Schwarzdorf,) Łobzów, Nowa Wieś (Neudorf), Kleparz (Klopper), Warszawskie (Warschauer Vorstadt), Olsza i Wesoła (Sternwarte).

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

AMTLICHER PLAN DER REGIERUNGSSTADT KRAKAU

Rok wydania: 1944
Autor: M. Kubiczek
Adres wydawniczy: Der Stadthauptmann der Stadt Krakau Stadtmessungsamt - Druck "Akropol" Krakau
Rodzaj mapy:
Skala: 1:20000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: duża
Język: niemiecki
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach (H11-H40) i kolumnach (R11-R38)
Format: ramka: 906 x 756, arkusz: 950 x 800 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 63

Pin It on Pinterest

Share This