1944, Amtlicher Plan der Regierungsstadt Krakau

Druga edycja urzędowego planu stołecznego miasta Krakowa wydana w 1944 r. przez niemieckie władze okupacyjne – Der Stadthauptmann der Stadt Krakau Stadtmessungsamt (Miejski Urząd Geodezji Starostwa Powiatowego w Krakowie). Sporządzono go na podstawie przedwojennej mapy topograficznej w skali 1:25000. W treści planu zaznaczono obrysy ważniejszych budynków użyteczności publicznej oraz budowli sakralnych, drogi i ulice, mosty, dzielnice miasta, parki miejskie i lasy, tereny zielone, linie tramwajowe i kolejowe, hydrografię oraz rzeźbę terenu za pomocą warstwic. W prawym górnym rogu zamieszczono adnotację “Nur für den Dienstgebrauch!” (Tylko do użytku służbowego!), a każdy egzemplarz planu był ponumerowany gdyż należał do druków ścisłego zarachowania.

W porównianiu do pierwszego wydania z 1943 r. (Nr kat. 38) treść planu nieznacznie uaktualniono. Między innymi zanaczono w nowopowstałą zabudowę oraz wrysowano kilka nowych dróg. Świadectwem postępującej germanizacji miasta jest pojawienie się na planie nowych zniemczonych nazw ulic. Przemianowanie nazw możemy szczególnie zauważyć w dzielnicy Czarna Wieś (Schwarzdorf,) Łobzów, Nowa Wieś (Neudorf), Kleparz (Klopper), Warszawskie (Warschauer Vorstadt), Olsza i Wesoła (Sternwarte).

AMTLICHER PLAN DER REGIERUNGSSTADT KRAKAU

Rok wydania: 1944
Autor: M. Kubiczek
Adres wydawniczy: Der Stadthauptmann der Stadt Krakau Stadtmessungsamt - Druck "Akropol" Krakau
Rodzaj mapy:
Skala: 1:20000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: duża
Język: niemiecki
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach (H11-H40) i kolumnach (R11-R38)
Format: ramka: 906 x 756, arkusz: 950 x 800 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 63

Pin It on Pinterest

Share This