1939, Cracovie

Plan pochodzi z francuskiego przewodnika zatytułowanego “Pologne” autorstwa Annie i Henriego de Montfort. Ukazał się w Paryżu 15 czerwca 1939 r. nakładem Librairie Hachette. Dwukolorowa szata graficzna wzorowana była na turystycznych planach miast niemieckiego wydawnictwa Karla Baedekera. Plan obejmuje swym zasięgiem przestrzeń miasta w obrębie Półwsi Zwierzynieckich, Czarnej Wsi, Nowej Wsi, Kleparza, Wesołej, Podgórza, Ludwinowa i Dębnik. W sieci wodnej przedstawiono Wisłę, Wilgę i Rudawę. Zabudowę śródmieścia pokazano w blokach i kompleksach wyróżniając obrysy ważniejszych obiektów, a na pozostałym obszarze zaznaczono obrys pojedynczych budowli. Zaznaczono również linie kolejowe. W nazwach ulic, placów i dzielnic zachowano polskie brzmienie.

Autorzy przewodnika w 1919 r. powołali do życia Stowarzyszenie Francusko–Polskie (Association France–Pologne). W latach 1923–1932 przebywali w Polsce gdzie Henri de Montfort był korespondentem dziennika „Le Temps”. Za swoją działalność na rzecz przyjaźni polsko–francuskiej zostali oboje odznaczeni Orderami Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) i Krzyżami Zasługi.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

KRAKÓW (CRACOVIE)

Rok wydania: 1939
Autor: Autor przewodnika Annie et Henri de Montfort. Autor planu nieznany.
Adres wydawniczy: Librairie Hachette, Paris
Rodzaj mapy:
Skala: 1:22000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: francuski, polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach cyframi, w kolumnach literami
Format: ramka: 182 x 140 mm, arkusz: 208 x 154 mm
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
- Annie et Henri de Montfort, 1939. Pologne avant-propos par Fortunat Strowski. Les Guides Bleus. Librairie Hachette, Paris.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 84

Pin It on Pinterest

Share This