1936, KRAKÓW – wydanie turystyczne mapy topograficznej WIG 1:25 000

Fragment obszaru Krakowa na arkuszu topograficznej “Mapy szczegółowej Polski 1:25 000“. Mapa ta, licząca 3904 arkuszy pokrywających obszar przedwojennej Polski, wydana została przez Wojskowy Instytut Geograficzny. Opracowano ją głównie na potrzeby sił zbrojnych na podstawie pozaborczego materiału kartograficznego, w tym przypadku austriackiego zdjęcia topograficznego z okresu 1875-1898.

Niniejszy arkusz jest kolorowym wydaniem turystycznym z 1936 roku. W treści mapy, oprócz bardzo szczegółowej sytuacji, hydrografii, linii komunikacyjnych, osiedli, granic administracyjnych, lasów i łąk, kolorem czerwonym oznaczone zostały szlaki turystyczne i obiekty interesujące z punktu widzenia ruchu turystycznego.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

OJCÓW - KRAKÓW - WIELICZKA — WYDANIE TURYSTYCZNE, KRAKÓW PAS 48 — SŁUP 30 — G

Rok wydania: 1936
Adres wydawniczy: Wojskowy Instytut Geograficzny
Rodzaj mapy:
Skala: 1:25000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: bardzo wysoka
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami siatki kilometrowej
Format: ramka: 502 x 397, arkusz: 546 x 497 (mm)
Bibliografia:
- Egon Klemp, 2000. Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden.
- WIG, 1938. Katalog map Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie.
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 90

Pin It on Pinterest

Share This