1940, Stadtplan von Krakau

Prezentowany plan ukazał się w początkowym okresie niemieckiej okupacji Krakowa, najprawdopodobniej w 1940 r. Został wydany nakładem Wydawnictwa Księgarni Gebethner i Wolff w Krakowie, a jego autorem jest Adam Launer, archiwariusz Budownictwa miejskiego oddz. B. w Krakowie.
Jest on wierną kopią wydanego w 1939 r. planu “Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa” (Nr kat. 70). W porównaniu do wcześniejszego wydania treść planu nie uległa zmianie za wyjątkiem niemieckiej legendy i tytułu planu, który wydrukowano na osobnym arkuszu i wklejono w lewym górnym narożniku w miejsce usuniętego tytułu polskiego i herbu miasta. Podobnie na mapie pobocznej Lasu Wolskiego, znajdującej się w prawym górnym narożniku planu, zadrukowano kolorem czarnym pierwotny tytuł “Park stoł. król. miasta Krakowa”. Pozostałe nazewnictwo na planie pozostawiono w języku polskim.

Plan przedstawia szczytowy rozwój przestrzenny miasta okresu międzywojennego będący efektem wprowadzania w życie przyjętego na przełomie lat 20. i 30. ogólnego planu regulacji i rozbudowy Krakowa. Na planie zaznaczono sieć rzeczną, place, parki i ulice z podaniem ich nazw. Zamieszczono także nazwy i numery poszczególnych dzielnic miasta, przebieg linii kolejowych oraz sieć tramwajową. W zabudowie wyróżniono obrysy kościołów oraz ważniejszych obiektów użyteczności publicznej.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

Stadtplan von Krakau. Plan Krakowa

Rok wydania: 1940
Autor: Adam Launer
Adres wydawniczy: Wydawnictwo Księgarni Gebethner i Wolff w Krakowie
Rodzaj mapy:
Skala: 1:15000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: mała
Język: niemiecki, polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami sieci kwadratów, w wierszach cyframi, w kolumnach literami
Format: ramka: 730 x 532, arkusz: 742 x 566 (mm)
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 71

Pin It on Pinterest

Share This