1934, Plan Lasu Wolskiego

1934, Plan Lasu Wolskiego

Turystyczny plan Lasu Wolskiego wydany w 1934 r. przez Zakłady Graficzne STYL w Krakowie. Autorem planu jest Adam Launer, archiwariusz Budownictwa miejskiego oddz. B. w Krakowie, a wykonał go na podstawie zdjęcia topograficznego sporządzonego przez mierniczego...
1913, Okolice Krakowa

1913, Okolice Krakowa

Kolejny egzemplarz mapy okolic Krakowa pochodzący ze szkolnego atlasu do geografii autorstwa Bronisława Gustawicza. Atlas wydano nakładem i drukiem Zakładu Kartograficznego G. Freytaga i Berndta w Wiedniu. Avers Revers W porównaniu z wcześniejszą edycją mapy z 1890 r....
1904, Projekt przekopu Wisły pod Krakowem

1904, Projekt przekopu Wisły pod Krakowem

Plan pochodzi z publikacji zatytułowanej “Sprawozdanie o projekcie przekopu Wisły pod Krakowem” autorstwa prof. Tadeusza Sikorskiego, referenta technicznego miejskiej Komisyi dla spraw kanałów spławnych i budowy portu pod Krakowem. Sprawozdanie to w 1904 r....
1890, Okolice Krakowa

1890, Okolice Krakowa

Mapa okolic Krakowa pochodzi z XIX-wiecznego “Atlasu geograficznego dla szkół ludowych i wydziałowych“. Autorem mapy jest Bronisław Gustawicz, zasłużony polski nauczyciel szkół średnich Krakowa i Żywca, aktywnie działający na ziemiach Polski zajętych przez...
1885, Umgebungskarte von Krakau

1885, Umgebungskarte von Krakau

Topograficzna mapa “Umgebungskarte von Krakau” przedstawia kartograficzny obraz okolic Krakowa z końca XIX wieku. Została opracowana przez Kaiserlich und Königliches Militär-Geographisches Institut w Wiedniu i była wydawana w latach 1873-1915 pod nazwą...

Pin It on Pinterest