1890, Okolice Krakowa

1890, Okolice Krakowa

Mapa okolic Krakowa pochodzi z XIX-wiecznego “Atlasu geograficznego dla szkół ludowych i wydziałowych“. Autorem mapy jest Bronisław Gustawicz, zasłużony polski nauczyciel szkół średnich Krakowa i Żywca, aktywnie działający na ziemiach Polski zajętych przez...
1885, Umgebungskarte von Krakau

1885, Umgebungskarte von Krakau

Topograficzna mapa “Umgebungskarte von Krakau” przedstawia kartograficzny obraz okolic Krakowa z końca XIX wieku. Została opracowana przez Kaiserlich und Königliches Militär-Geographisches Institut w Wiedniu i była wydawana w latach 1873-1915 pod nazwą...
1881, Twierdza Kraków

1881, Twierdza Kraków

Mapa “Environs de Cracovie” pochodzi z atlasu “Géographie Militaire – Principaux états de l’Europe” autorstwa francuskiego oficera, późniejszego generała Anatole Marga. Atlas został wydany pod koniec IX wieku i zyskał bardzo duże...
1862, Plan okolic Krakowa

1862, Plan okolic Krakowa

Plan okolic Krakowa został wydany nakładem Księgarni D. E. Friedleina w Krakowie w 1862 roku. Przedstawia on przestrzeń ówczesnego Krakowa wraz z otaczającymi miejscowościami, które obecnie są integralną częścią miasta. Jego treść kartograficzna przedstawia stan...
1843, Rzeczpospolita Krakowska

1843, Rzeczpospolita Krakowska

Mapa Okręgu Wolnego Miasta Krakowa pochodzi z XIX wiecznego przewodnika Józefa Mączyńskiego zatytułowanego “Pamiątka z Krakowa. Opis tego miasta i jego okolic“. Wydawcą był zasłużony dla Krakowa księgarz i właściciel drukarni, Józef Czech. Autorem...

Pin It on Pinterest