1890, Okolice Krakowa

Mapa okolic Krakowa pochodzi z XIX-wiecznego “Atlasu geograficznego dla szkół ludowych i wydziałowych“. Autorem mapy jest Bronisław Gustawicz, zasłużony polski nauczyciel szkół średnich Krakowa i Żywca, aktywnie działający na ziemiach Polski zajętych przez monarchię Habsburgów. Wsławił się autorstwem bardzo licznych prac popularno-naukowych z dziedziny geografii, kartografii, meteorologii, etnografii, a także matematyki, techniki i ochrony przyrody. Mapa opracowana przez Gustawicza pojawiła się w wielu wydaniach atlasów szkolnych, zarówno jego autorstwa jak i Błażeja Kozenna czy Wincentego Haardta.

Rzeźba terenu przedstawiona została na mapie metodą kresową na tle hipsometrii barwnej. Wyróżniono również ważniejsze punkty wysokościowe. Szczególnie wyraźnie zaznaczono przeieg granicy pomiędzy Imperium Rosyjskim i Cesarstwem Austrii. Ślady tej granicy do dziś możemy odnaleźć w terenie w postaci zachowanych na prywatnej posiadłości w Dolinie Kluczwoda dwóch słupów granicznych z herbami panujących wówczas Habsburgów i Romanowów, oraz dwóch komór celnych, austriackiej i rosyjskiej zlokalizowanych w Szycach przy drodze krajowej nr 94. Budynek dawnej rosyjskiej komory celnej został zaadaptowany na potrzeby ośrodka zdrowia, apteki oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast dawna austriacka komora celna jest obecnie własnością prywatną i pełni funkcję mieszkaniową.

CYTOWANIE:
Wojkowski J., 2020. CARTOGRAPHIA CRACOVIANA: Kraków i okolice na dawnych mapach — geoportal: dawnemapykrakowa.pl, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji .

OKOLICE KRAKOWA

Rok wydania: 1890
Autor: Bronisław Gustawicz
Rodzaj mapy:
Skala: 1:150000
Orientacja: N - północna
Dokładność kartometryczna: średnia
Język: polski
Technika wykonania: litografia kolorowa
Ramka: zwykła, podwójna z oznaczeniami współrzędnych geograficznych w ramce wewnętrznej co 10'
Format: ramka: 305 x 205, arkusz: 348 x 232 (mm)
Źródło: zbiory prywatne (Copyright © Jakub Wojkowski)
Numer katalogowy: 26

Pin It on Pinterest

Share This